TIN TỨC BỆNH VIỆN

MỜI BÁO GIÁ HÓA CHẤT VẬT TƯ PHỤC VỤ CÁC XÉT NGHIỆM TRUYỀN MÁU KHẨN, NỘI TIẾT TỐ, ĐỊNH LƯỢNG MEN G6PD VÀ SINH HÓA DUY TRÌ ISO 15189
[ Cập nhật vào ngày (24/05/2023) ]


Hiện nay, Bệnh viện Phụ sản thành phố Cần Thơ chúng tôi có nhu cầu mua sắm hóa chất vật tư phục vụ các xét nghiệm truyền máu khẩn, nội tiết tố, định lượng men G6PD và các xét nghiệm sinh hóa duy trì ISO 15189. Nếu Quý công ty quan tâm kính mời Quý công ty tham gia báo giá.

Chi tiết tải tập tin đính kèm.
Tập tin đính kèm

P.TCKT

  In bài viếtĐĂNG KÝ NHẬN TIN

Bạn không muốn bỏ lỡ các thông tin mới nhất?

tin nổi bật


Liên kiết

 • Bệnh viện phụ sản TPCT
 • Bệnh viện phụ sản TPCT
 • Bệnh viện phụ sản TPCT
 • Bệnh viện phụ sản TP. Cần Thơ
 • Bệnh viện phụ sản TP. Cần Thơ
 • Bệnh viện phụ sản TP. Cần Thơ
 • Bệnh viện phụ sản TP. Cần Thơ
 • Bệnh viện phụ sản TP. Cần Thơ
 • Bệnh viện phụ sản TP. Cần Thơ
 • Bệnh viện phụ sản TP. Cần Thơ
 • Bệnh viện phụ sản TP. Cần Thơ
 • Bệnh viện phụ sản TP. Cần Thơ