TIN TỨC BỆNH VIỆN

MỜI BÁO GIÁ IN TỜ RƠI VÀ BÌA HỒ SƠ GIẤY BỆNH VIỆN PHỤ SẢN THÀNH PHỐ CẦN THƠ
[ Cập nhật vào ngày (23/03/2023) ]


Hiện nay, Bệnh viện Phụ sản thành phố Cần Thơ chúng tôi có nhu cầu in tờ rơi và bìa hồ sơ giấy. Nếu Quý công ty quan tâm kính mời Quý công ty tham gia báo giá.
Tập tin đính kèm

P.TCKT

  In bài viếtĐĂNG KÝ NHẬN TIN

Bạn không muốn bỏ lỡ các thông tin mới nhất?

tin nổi bật


Liên kiết

 • Bệnh viện phụ sản TPCT
 • Bệnh viện phụ sản TPCT
 • Bệnh viện phụ sản TPCT
 • Bệnh viện phụ sản TP. Cần Thơ
 • Bệnh viện phụ sản TP. Cần Thơ
 • Bệnh viện phụ sản TP. Cần Thơ
 • Bệnh viện phụ sản TP. Cần Thơ
 • Bệnh viện phụ sản TP. Cần Thơ
 • Bệnh viện phụ sản TP. Cần Thơ
 • Bệnh viện phụ sản TP. Cần Thơ
 • Bệnh viện phụ sản TP. Cần Thơ
 • Bệnh viện phụ sản TP. Cần Thơ