quyết định - thông tư - công văn

Quyết định số 6197/QĐ-BYT
[ Cập nhật vào ngày (28/06/2017) ]

Quyết định số 6197/QĐ-BYT ngày 17/10/2016 về việc ban hành Hướng dẫn quản lý dịch vụ thuê, khoán bên ngoài tại bệnh viện


Quyết định số 6197/QĐ-BYT ngày 17/10/2016 về việc ban hành Hướng dẫn quản lý dịch vụ thuê, khoán bên ngoài tại bệnh viện

 Tải về

https://drive.google.com/file/d/0B79ocbujGn7jSFhZU0dqRzNub2M/view?usp=sharing
Tổ DLS_TTT Theo Kcb.vn

  In bài viếtHiển thị tin nổi bật


Liên kiết

Tiện ích

  • Quản lý chất lượng
  • Thông Tin Dược
  • Lịch Tuần