quyết định - thông tư - công văn

Quyết định số 370/QĐ-BYT ngày 10/02/2017 về giám sát kháng thuốc
[ Cập nhật vào ngày (28/06/2017) ]

Quyết định số 370/QĐ-BYT ngày 10/02/2017 về việc thành lập nhóm kỹ thuật về giám sát kháng thuốc giai đoạn từ năm 2017 đến 2020


Quyết định số 370/QĐ-BYT ngày 10/02/2017 về việc thành lập nhóm kỹ thuật về giám sát kháng thuốc giai đoạn từ năm 2017 đến 2020.

Tải về:

https://drive.google.com/file/d/0B79ocbujGn7jdXZ6c3Q2Qkh3b1E/view?usp=sharing
Tổ DLS_TTT Theo Kcb.vn

  In bài viếtHiển thị tin nổi bật


Liên kiết

Tiện ích

  • Quản lý chất lượng
  • Thông Tin Dược
  • Lịch Tuần