quyết định - thông tư - công văn

Quyết định số 2099/QĐ-BYT
[ Cập nhật vào ngày (28/06/2017) ]

Quyết định số 2099/QĐ-BYT ban hành Danh mục các dịch vụ kỹ thuật trong khám bệnh, chữa bệnh tương đương về kỹ thuật và chi phí thực hiện (Đợt 6)


Ngày 25 tháng 5 năm 2017, căn cứ kết quả thẩm định của Hội đồng Danh mục kỹ thuật khám chữa bệnh Bộ Y tế, ý kiến góp ý của Bảo hiểm Xã hội Việt nam và đề xuất của Cục Quản lý khám chữa bệnh, Thứ trưởng Nguyễn Viết Tiến đã ký Quyết định số 2099/QĐ-BYT ban hành Danh mục các dịch vụ kỹ thuật trong khám bệnh, chữa bệnh tương đương về kỹ thuật và chi phí thực hiện (Đợt 6) giữa Thông tư số 43/2013/TT-BYT, Thông tư số 50/2014/TT-BYT với Thông tư liên tịch số 37/2015/TTLT-BYT- BTC.

Tải về:

https://drive.google.com/file/d/0B79ocbujGn7jNXl2ZW1MQmhLT1U/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/0B79ocbujGn7jb3luWE1QeC13VFU/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/0B79ocbujGn7jX3dtNlhZcUJ5MW8/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/0B79ocbujGn7jMDZvSXhYRGJtaW8/view?usp=sharing
Tổ DLS_TTT Theo Kcb.vn

  In bài viếtHiển thị tin nổi bật


Liên kiết

Tiện ích

  • Quản lý chất lượng
  • Thông Tin Dược
  • Lịch Tuần