quyết định - thông tư - công văn

Công văn hướng dẫn áp dụng văn bản trong hoạt động kinh doanh thuốc phải kiểm soát đặc biệt
[ Cập nhật vào ngày (27/04/2017) ]

Công văn số 582/QLD-KD ngày 19/01/2017 của Cục Quản lý Dược về việc áp dụng văn bản trong hoạt động kinh doanh thuốc phải kiểm soát đặc biệt


Công văn số 582/QLD-KD ngày 19/01/2017 của Cục Quản lý Dược về việc áp dụng văn bản trong hoạt động kinh doanh thuốc phải kiểm soát đặc biệt

Tải vể:

https://drive.google.com/drive/folders/0B79ocbujGn7jaXpMTWZjWTBQUUk
Tổ DLS_TTT Theo Cục quản lý Dược

  In bài viếtHiển thị tin nổi bật


Liên kiết

Tiện ích

  • Quản lý chất lượng
  • Thông Tin Dược
  • Lịch Tuần