quyết định - thông tư - công văn

Thông tư số 44/2014/TT-BYT ngày 25/11/2014 Quy định việc Đăng ký thuốc.
[ Cập nhật vào ngày (06/02/2017) ]

Thông tư số 44/2014/TT-BYT ngày 25/11/2014 Quy định việc Đăng ký thuốc.


Thông tư số 44/2014/TT-BYT ngày 25/11/2014 Quy định việc Đăng ký thuốc.  
Tập tin đính kèm

Tổ DLS-TTT Theo Cục quản lý Dược

  In bài viếtHiển thị tin nổi bật


Liên kiết

Tiện ích

  • Quản lý chất lượng
  • Thông Tin Dược
  • Lịch Tuần