Tin tức Quản lý chất lượng

QUY TRÌNH LÀ GÌ? CHÚNG TA CẦN NẮM QUY TRÌNH ĐỂ LÀM GÌ? KHI NÀO QUY TRÌNH ĐƯỢC ÁP DỤNG? AI LÀ NGƯỜI THỰC HIỆN?
[ Cập nhật vào ngày (16/05/2023) ]


Trước tiên chúng ta cần hiểu:

1. QUY TRÌNH LÀ GÌ? VÀ ĐỂ LÀM GÌ?

 • Quy trình là trình tự (thứ tự, cách thức) thực hiện một hoạt động đã được quy định, mang tính chất bắt buộc, đáp ứng mục tiêu cụ thể của hoạt động quản trị.
 • Là cách thức tốt nhất thực hiện một quá trình công việc để tạo ra giá trị.
 • Quy trình quy định rõ việc cần phải làm, kết quả nào phải đạt được, ai làm, làm lúc nào, ở đâu và như thế nào?
 • Thực hiện công việc đúng quy trình giúp tất cả chúng ta bảo đảm chất lượng, tiến độ và năng suất.
 • Thực hiện đúng quy trình cũng tránh được rủi ro và phòng ngừa sai sót.
 • Quy trình cũng là cơ sở cho ta biết để cải tiến liên tục trong suốt quá trình khi ta thực hiện.

2. KHI NÀO QUY TRÌNH ĐƯỢC ÁP DỤNG VÀ THỰC HIỆN?

 • Khi quy trình được thông qua hội đồng Quản lý chất lượng (đối với quy trình quản lý) hoặc hội đồng khoa học công nghệ (đối với quy trình kỹ thuật) và đã được Chủ tịch hội đồng phê duyệt và ban hành.

3. AI LÀ NGƯỜI THỰC HIỆN QUY TRÌNH?

 • Tất cả Viên chức – Người lao động đang làm việc tại BV phụ sản Cần Thơ.

4. AI THỰC HIỆN VỀ VIỆC KIỂM TRA, GIÁM SÁT QUY TRÌNH, QUY ĐỊNH CÁC KHOA, PHÒNG; THỰC HIỆN THAM MƯU KIỂM TRA?

 • Lãnh đạo khoa/phòng, Điều dưỡng trưởng các khoa/ Kỹ thuật viên trưởng.
 • Các khoa/phòng tham mưu về việc kiểm tra, giám sát cho Ban Giám đốc về lĩnh vực chuyên môn của từng khoa/phòng như: Phòng kế hoạch tổng hợp, phòng Quản lý chất lượng, phòng Điều dưỡng, phòng Công tác xã hội, khoa Dược, khoa Kiễm soát nhiễm khuẩn.
 • Viên chức – Người lao động của phòng Kế hoạch Tổng hợp, phòng Quản lý chất lượng, phòng Điều dưỡng, phòng Công tác xã hội, khoa Dược, khoa Kiễm soát nhiễm khuẩn được phân công kiểm tra, giám sát hàng tháng đột xuất.

 
TRẦN NGUYỄN THANH TÂM

  In bài viếttin nổi bật


Liên kiết

Tiện ích

 • Thứ trưởng BYT Ông NGuyễn Viết Tiến đến thăm và làm việc tại BV
 • PTNS cắt tử cung toàn phần
 • Nữ hộ sinh BVPSTPCT đang thao tác lấy máu gót chân cho trẻ sơ sinh
 • Bệnh viện phụ sản TPCT
 • Bệnh viện phụ sản TPCT
 • Bệnh viện phụ sản TPCT
 • GDDBVPSTPCT trao quyết định cho BCH công đoàn
 • Bệnh viện phụ sản TPCT
 • Bệnh viện phụ sản TPCT
 • Bệnh viện phụ sản TPCT
 • Đại hội Đảng
 • Bệnh viện phụ sản TPCT
 • Bệnh viện Phụ sản TP. Cần Thơ tổ chức "Ngày hội chăm sóc sức khỏe Mẹ và Bé 2015"