Thông báo

THÔNG BÁO VỀ VIỆC MỜI BÁO GIÁ LẬP DỰ TOÁN, XÂY DỰNG GIÁ KẾ HOẠCH PHỤC VỤ ĐẤU THẦU MUA SẮM TRANG THIẾT BỊ Y TẾ; DỰ ÁN: HỆ THỐNG CHỤP CỔNG HƯỞNG TỪ 1.5 TESLA VÀ MÁY THỞ TRẺ EM, TRẺ SƠ SINH CÓ CHẾ ĐỘ HFO
[ Cập nhật vào ngày (07/12/2022) ]

Bệnh viện Phụ sản TP. Cần Thơ kính mời Quý công ty có đủ năng lực và kinh nghiệm quan tâm đến nội dung mua sắm thiết bị xin vui lòng gửi báo giá đến bệnh viện.


Thông tin chi tiết vui lòng tham khảo file đính kèm.
P. Hành chính Quản trị

  In bài viếtĐĂNG KÝ NHẬN TIN

Bạn không muốn bỏ lỡ các thông tin mới nhất?

tin nổi bật


Tiện ích


Liên kiết

 • Bệnh viện phụ sản TPCT
 • Bệnh viện phụ sản TPCT
 • Bệnh viện phụ sản TPCT
 • Bệnh viện phụ sản TP. Cần Thơ
 • Bệnh viện phụ sản TP. Cần Thơ
 • Bệnh viện phụ sản TP. Cần Thơ
 • Bệnh viện phụ sản TP. Cần Thơ
 • Bệnh viện phụ sản TP. Cần Thơ
 • Bệnh viện phụ sản TP. Cần Thơ
 • Bệnh viện phụ sản TP. Cần Thơ
 • Bệnh viện phụ sản TP. Cần Thơ
 • Bệnh viện phụ sản TP. Cần Thơ