THÔNG TIN KHÁC

Công văn số 1003/SYT/NVD ngày 13 tháng 4 năm 2015
[ Cập nhật vào ngày (28/05/2015) ]
Công văn số 1003/SYT/NVD ngày 13 tháng 4 năm 2015
Công văn số 1003/SYT/NVD ngày 13 tháng 4 năm 2015

V/v xử lý thuốc Prednisolon giả


V/v xử lý thuốc Prednisolon giảTập tin đính kèm

QTLOAN

  In bài viếtHiển thị tin nổi bật


Liên kiết

Tiện ích

  • Quản lý chất lượng
  • Thông Tin Dược
  • Lịch Tuần