THÔNG TIN KHÁC

Công văn số 711/SYT/NVD ngày 23 tháng 3 năm 2015
[ Cập nhật vào ngày (28/05/2015) ]
Công văn số 711/SYT/NVD ngày 23 tháng 3 năm 2015
Công văn số 711/SYT/NVD ngày 23 tháng 3 năm 2015

V/v tăng cường quản lý thuốc gây nghiện, thuốc hướng tâm thần và tiền chất dùng làm thuốc


V/v tăng cường quản lý thuốc gây nghiện, thuốc hướng tâm thần và tiền chất dùng làm thuốcTập tin đính kèm

QTLOAN

  In bài viếtHiển thị tin nổi bật


Liên kiết

Tiện ích

  • Quản lý chất lượng
  • Thông Tin Dược
  • Lịch Tuần