THÔNG TIN KHÁC

Công bố Đợt 16 Danh sách các công ty nước ngoài có thuốc vi phạm chất lượng
[ Cập nhật vào ngày (01/11/2016) ]

Công bố Đợt 16 Danh sách các công ty nước ngoài có thuốc vi phạm chất lượng


Công bố Đợt 16 Danh sách các công ty nước ngoài có thuốc vi phạm chất lượng Công văn số 371/QLD-CL ngày 08/01/2016 của Cục Quản lý Dược về việc công bố Đợt 16 Danh sách các công ty nước ngoài có thuốc vi phạm chất lượngTổ DLS_TTT Theo Cục quản lý Dược

  In bài viếtHiển thị tin nổi bật


Liên kiết

Tiện ích

  • Quản lý chất lượng
  • Thông Tin Dược
  • Lịch Tuần