ADR - CẢNH GIÁC DƯỢC

Công văn số 811/SYT-NVD ngày 31 tháng 3 năm 2014
[ Cập nhật vào ngày (28/05/2015) ]
Công văn số 811/SYT-NVD ngày 31 tháng 3 năm 2014
Công văn số 811/SYT-NVD ngày 31 tháng 3 năm 2014

V/v cung cấp thông tin liên quan đến thuốc Capecitabine (biệt dược : Xeloda) và thuốc kích thích thụ thể beta tác dụng ngắn trong sản khoa (nhu Salbutamol).


V/v cung cấp thông tin liên quan đến thuốc Capecitabine (biệt dược : Xeloda) và thuốc kích thích thụ thể beta tác dụng ngắn trong sản khoa (nhu Salbutamol).Tập tin đính kèm

QTLOAN

  In bài viếttin nổi bật


Liên kiết

Tiện ích

 • Bệnh viện phụ sản TPCT
 • Bệnh viện phụ sản TPCT
 • Bệnh viện phụ sản TPCT
 • Bệnh viện phụ sản TP. Cần Thơ
 • Bệnh viện phụ sản TP. Cần Thơ
 • Bệnh viện phụ sản TP. Cần Thơ
 • Bệnh viện phụ sản TP. Cần Thơ
 • Bệnh viện phụ sản TP. Cần Thơ
 • Bệnh viện phụ sản TP. Cần Thơ
 • Bệnh viện phụ sản TP. Cần Thơ
 • Bệnh viện phụ sản TP. Cần Thơ
 • Bệnh viện phụ sản TP. Cần Thơ