ADR - CẢNH GIÁC DƯỢC

Công văn số 916/SYT-NVD ngày 14 tháng 4 năm 2014
[ Cập nhật vào ngày (28/05/2015) ]
Công văn số 916/SYT-NVD ngày 14 tháng 4 năm 2014
Công văn số 916/SYT-NVD ngày 14 tháng 4 năm 2014

V/v cập nhật thông tin liên quan đến thuốc chứa Epoetin alpha


V/v cập nhật thông tin liên quan đến thuốc chứa Epoetin alphaTập tin đính kèm

QTLOAN

  In bài viếttin nổi bật


Liên kiết

Tiện ích

  • Quản lý chất lượng
  • Thông Tin Dược
  • Lịch Tuần