ADR - CẢNH GIÁC DƯỢC

Công văn số 1631/SYT-NVD ngày 17 tháng 6 năm 2014
[ Cập nhật vào ngày (28/05/2015) ]
Công văn số 1631/SYT-NVD ngày 17 tháng 6 năm 2014
Công văn số 1631/SYT-NVD ngày 17 tháng 6 năm 2014

V/v cập nhật thông tin dược lý đối với thuốc chứa phối hợp cyproteron acetat và ethinylestradioal


V/v cập nhật thông tin dược lý đối với thuốc chứa phối hợp cyproteron acetat và ethinylestradioalTập tin đính kèm

QTLOAN

  In bài viếttin nổi bật


Liên kiết

Tiện ích

  • Quản lý chất lượng
  • Thông Tin Dược
  • Lịch Tuần