ADR - CẢNH GIÁC DƯỢC

Công văn số 1776/SYT-NVD ngày 12 tháng 7 năm 2014
[ Cập nhật vào ngày (28/05/2015) ]
Công văn số 1776/SYT-NVD ngày 12 tháng 7 năm 2014
Công văn số 1776/SYT-NVD ngày 12 tháng 7 năm 2014

V/v khuyến cáo liên quan đến việc sử dụng thuốc Vidatox 30CH và các sản phẩm có tên gọi gần tương tự.


V/v khuyến cáo liên quan đến việc sử dụng thuốc Vidatox 30CH và các sản phẩm có tên gọi gần tương tự.Tập tin đính kèm

QTLOAN

  In bài viếttin nổi bật


Liên kiết

Tiện ích

  • Quản lý chất lượng
  • Thông Tin Dược
  • Lịch Tuần