ADR - CẢNH GIÁC DƯỢC

Công văn số 2985/SYT-NVD ngày 17 tháng 10 năm 2014
[ Cập nhật vào ngày (28/05/2015) ]
Công văn số 2985/SYT-NVD ngày 17 tháng 10 năm 2014
Công văn số 2985/SYT-NVD ngày 17 tháng 10 năm 2014

V/v cung cấp thông tin dược lý liên quan đến tính an toàn đối với thuốc chứa metoclopramide.


V/v cung cấp thông tin dược lý liên quan đến tính an toàn đối với thuốc chứa metoclopramide.Tập tin đính kèm

QTLOAN

  In bài viếttin nổi bật


Liên kiết

Tiện ích

  • Quản lý chất lượng
  • Thông Tin Dược
  • Lịch Tuần