ĐÌNH CHỈ LƯU HÀNH

Công văn số 3690/SYT/NVD ngày 15 tháng 12 năm 2014
[ Cập nhật vào ngày (28/05/2015) ]
Công văn số 3690/SYT/NVD ngày 15 tháng 12 năm 2014
Công văn số 3690/SYT/NVD ngày 15 tháng 12 năm 2014

Tạm ngừng mua bán và sử dụng trên địa bàn thuốc tiêm Levelamy (L-ornithin L-aspartat) 500mg/5ml, SĐK: VD-17807-12, Số lô sản xuất: 022014 do Công ty TNHH MTV120 Armephaco sản xuất


Tạm ngừng mua bán và sử dụng trên địa bàn thuốc tiêm Levelamy (L-ornithin L-aspartat) 500mg/5ml, SĐK: VD-17807-12, Số lô sản xuất: 022014 do Công ty TNHH MTV120 Armephaco sản xuất

06_3690-SYT-NVD.pdfQTLOAN

  In bài viếtHiển thị tin nổi bật


Tiện ích

Liên kiết

  • Quản lý chất lượng
  • Thông Tin Dược
  • Lịch Tuần