ĐÌNH CHỈ LƯU HÀNH

Công văn số 813/SYT-NVD ngày 3 tháng 4 năm 2015
[ Cập nhật vào ngày (28/05/2015) ]
Công văn số 813/SYT-NVD ngày 3 tháng 4 năm 2015
Công văn số 813/SYT-NVD ngày 3 tháng 4 năm 2015

Đình chỉ lưu hành và thu hồi các thuốc chứa hoạt chất Lysozym


Đình chỉ lưu hành và thu hồi các thuốc chứa hoạt chất Lysozym 

03_813-SYT-NVD.pdfQTLOAN

  In bài viếtHiển thị tin nổi bật


Tiện ích

Liên kiết

  • Quản lý chất lượng
  • Thông Tin Dược
  • Lịch Tuần