ĐÌNH CHỈ LƯU HÀNH

Công văn số 1719/SYT-NVD ngày 23/06/2015
[ Cập nhật vào ngày (29/07/2015) ]
Công văn số 1719/SYT-NVD ngày 23/06/2015
Công văn số 1719/SYT-NVD ngày 23/06/2015

- Đình chỉ lưu hành thuốc viên nang Cloramphenicol 250mg - SĐK: VD-2790-07; số lô: 0011112B, HD: 04/12/15 do Công ty cổ phần Dược phẩm 2/9 sản xuất.......


- Đình chỉ lưu hành thuốc viên nang Cloramphenicol 250mg - SĐK: VD-2790-07; số lô: 0011112B, HD: 04/12/15 do Công ty cổ phần Dược phẩm 2/9 sản xuất.  
 - Lý do: Thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng về chỉ tiêu độ hòa tan.  
Tập tin đính kèm

QTLOAN

  In bài viếtHiển thị tin nổi bật


Tiện ích

Liên kiết

  • Quản lý chất lượng
  • Thông Tin Dược
  • Lịch Tuần