Rút số đăng ký

Công văn số 1335/SYT-NVD ngày 14 tháng 5 năm 2015
[ Cập nhật vào ngày (28/05/2015) ]
Công văn số 1335/SYT-NVD ngày 14 tháng 5 năm 2015
Công văn số 1335/SYT-NVD ngày 14 tháng 5 năm 2015

Rút số đăng ký các thuốc (có kèm danh mục kèm theo) ra khỏi Danh mục các thuốc được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam theo đơn đề nghị rút số đăng ký của công ty đăng ký thuốc.


Rút số đăng ký các thuốc (có kèm danh mục kèm theo) ra khỏi Danh mục các thuốc được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam theo đơn đề nghị rút số đăng ký của công ty đăng ký thuốc.Tập tin đính kèm

QTLOAN

  In bài viếttin nổi bật


Tiện ích

Liên kiết

  • Quản lý chất lượng
  • Thông Tin Dược
  • Lịch Tuần