Rút số đăng ký

Công văn số 1336/SYT-NVD ngày 14 tháng 5 năm 2015
[ Cập nhật vào ngày (28/05/2015) ]
Công văn số 1336/SYT-NVD ngày 14 tháng 5 năm 2015
Công văn số 1336/SYT-NVD ngày 14 tháng 5 năm 2015

- Rút toàn bộ số đăng ký thuốc do công ty Austin Pharma Specialties Company ..........


- Rút toàn bộ số đăng ký thuốc do công ty Austin Pharma Specialties Company đứng tên đăng ký do thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng theo quy định và kinh doanh nguyên liệu omeprazol, pantoprazol không rõ nguồn gốc xuất xứ. - - Đình chỉ lưu hành trên toàn quốc và thu hồi toàn bộ các thuốc trong Danh mục ban hành kèm theo Quyết định này.Tập tin đính kèm

QTLOAN

  In bài viếttin nổi bật


Tiện ích

Liên kiết

  • Quản lý chất lượng
  • Thông Tin Dược
  • Lịch Tuần