Rút số đăng ký

Công văn số 1531/SYT-NVD ngày 03 tháng 6 năm 2015
[ Cập nhật vào ngày (01/09/2016) ]- Rút số đăng ký thuốc của các thuốc (theo Danh mục đính kèm) do công ty cung cấp giấy tờ pháp lý trong hồ sơ đăng ký thuốc không đúng quy định, sản xuất thuốc tại cơ sở khác theo hình thức mượn giấy phép.

- Đình chỉ lưu hành trên toàn quốc và thu hồi toàn bộ các thuốc trong Danh mục ban hành kèm theo Quyết định này.

STT

Tên thuốc

Hoạt chất

SĐK

Công ty đăng ký

1

Melamno

Meloxicam 7.5 mg

VN-9582-10*

Cty TNHH Dược phẩm Phúc Nghi

2

Amsufung

Fluconazol 150mg

VN-12322-11

Công ty TNHH Reliv Pharma

3

Amocef-200

Cefpodoxime 200mg

VN-15338-12

4

Suncexim-200

Cefixime

VN-14037-11

Công ty cổ phẩn DP Minh Kỳ

5

Ampodox-100

Cefpodoxime 100mg

VN-14073-11

Công ty TNHH DP Nghĩa Tín

6

Amtopid

Atorvastatin 10mg

VN-16565-13

AMN Life Science Pvt.Ltd

7

Acimip

Imipenem 500mg

VN-16937-13

8

Amnox

Clopidogrel 75mg

VN-16938-13

9

Fipam

Cefepime 1g

VN-16939-13

10

Ampito

Piperacilin 4g + Tazobactam 0.5g

VN-17225-13

(*) Số đăng ký thuốc đã hết hiệu lực
Tập tin đính kèm

DS. CK1. Quách Tố Loan

  In bài viếttin nổi bật


Tiện ích

Liên kiết

  • Quản lý chất lượng
  • Thông Tin Dược
  • Lịch Tuần