Chi phí khám chữa bệnh

THÔNG BÁO VỀ VIỆC ÁP DỤNG GIÁ KHÁM CHỮA BỆNH MỚI THEO THÔNG TƯ SỐ 13 CỦA BỘ Y TẾ ĐỐI VỚI BỆNH VIỆN HẠNG I
[ Cập nhật vào ngày (07/10/2019) ]

Bảng Giá thu viện phí này áp dụng thực hiện từ ngày 01/10/2019 cho đối tượng BHYT. 


Căn cứ Thông tư  số 13/2019/TT-BYT ngày 05 tháng 7 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế  quy định thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong một số trường hợp,

Căn cứ Công văn số 2675/SYT-NVY  ngày 12 tháng 8 năm 2019 của Sở Y Tế Cần Thơ về việc triển khai thực hiện Thông tư số 13/2019/TT-BYT của Bộ Y tế. 

Căn cứ quyết định 2332/QĐ-UBND ngày 01 tháng 10 năm 2019 của Ủy Ban Nhân Dân thành phố Cần Thơ quyết định về việc công nhận xếp hạng Bệnh viện Phụ sản thành phố Cần Thơ, trực thuộc Sở Y tế là Bệnh viện hạng I.                                                                              

Bảng Giá thu viện phí này áp dụng thực hiện từ ngày 01/10/2019 cho đối tượng BHYT. 

Bệnh viện Phụ Sản thành phố Cần Thơ luôn tích cực cải tiến chất lượng, tăng cường hiệu quả điều trị nhằm phục vụ ngày càng tốt hơn cho người bệnh và thai phụ trong khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long xứng đáng là “Nơi gửi trọn niềm tin” của nhân dân trong khu vực. 
Phòng Công tác Xã hội Theo Phòng Tài chính Kế toán

  In bài viếttin nổi bật


Liên kiết

Tiện ích

 • Bệnh viện phụ sản TPCT
 • Bệnh viện phụ sản TPCT
 • Bệnh viện phụ sản TPCT
 • Bệnh viện phụ sản TP. Cần Thơ
 • Bệnh viện phụ sản TP. Cần Thơ
 • Bệnh viện phụ sản TP. Cần Thơ
 • Bệnh viện phụ sản TP. Cần Thơ
 • Bệnh viện phụ sản TP. Cần Thơ
 • Bệnh viện phụ sản TP. Cần Thơ
 • Bệnh viện phụ sản TP. Cần Thơ
 • Bệnh viện phụ sản TP. Cần Thơ
 • Bệnh viện phụ sản TP. Cần Thơ