Chi phí khám chữa bệnh

Danh mục giá viện phí theo Thông tư số 02/2017/TT-BYT ngày 15/3/2017
[ Cập nhật vào ngày (13/09/2018) ]

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-BYT ngày 15/3/2017 của Bộ Y tế quy định mức tối đa khung giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước. Căn cứ Nghị quyết số 01/2017/NQ-HĐND ngày 07 tháng 7 năm 2017 của Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ quy định mức thu dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn thành phố Cần Thơ (thực hiện từ ngày 01/8/2017)


Nhằm đảm bảo quyền lợi của người bệnh được thanh toán nhanh chóng, chính xác và thuận tiện, 
Bệnh viện Phụ Sản thành phố Cần Thơ xin thông báo giá thu viện phí (File đính kèm bên dưới)

https://drive.google.com/file/d/0B9-XJ0Xw0xO_RmRfOGVPYk9TT2c/view?usp=sharing

Bệnh viện Phụ Sản thành phố Cần Thơ luôn tích cực cải tiến chất lượng, tăng cường hiệu quả điều trị nhằm phục vụ ngày càng tốt hơn cho người bệnh và thai phụ trong khu vực đồng bằng Sông Cửu Long, để bệnh viện xứng đáng là “Nơi gửi trọn niềm tin” của nhân dân trong khu vực

Bệnh viện Phụ sản thành phố Cần Thơ

  In bài viếttin nổi bật


Liên kiết

Tiện ích

 • Bệnh viện phụ sản TPCT
 • Bệnh viện phụ sản TPCT
 • Bệnh viện phụ sản TPCT
 • Bệnh viện phụ sản TP. Cần Thơ
 • Bệnh viện phụ sản TP. Cần Thơ
 • Bệnh viện phụ sản TP. Cần Thơ
 • Bệnh viện phụ sản TP. Cần Thơ
 • Bệnh viện phụ sản TP. Cần Thơ
 • Bệnh viện phụ sản TP. Cần Thơ
 • Bệnh viện phụ sản TP. Cần Thơ
 • Bệnh viện phụ sản TP. Cần Thơ
 • Bệnh viện phụ sản TP. Cần Thơ