hội nghị - HỘI THẢO

TẬP SAN HỘI THẢO KHOA HỌC SÀNG LỌC CHẨN ĐOÁN TRƯỚC SINH VÀ SƠ SINH KHU VỰC ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG LẦN 7
[ Cập nhật vào ngày (25/04/2022) ]

Tiếp nối thành công của những kỳ Hội thảo khoa học trước đây, Hội thảo khoa học sàng lọc chẩn đoán trước sinh và sơ sinh khu vực ĐBSCL lần 7 sẽ tiếp tục cập nhật những kiến thức mới trong các lĩnh vực sàng lọc trước sinh, sơ sinh. Năm 2022, Hội thảo khoa học sẽ được tổ chức với 2 phiên với 8 đề tài nghiên cứu khoa học được trình bày bởi các chuyên gia, bác sĩ có nhiều kinh nghiệm và các nhà khoa học trong các lĩnh vực.


Ban tổ chức Hội nghị kính gửi Quý đại biểu tham dự Tập san Hội thảo khoa học sàng lọc chẩn đoán trước sinh và sơ sinh khu vực ĐBSCL lần 7.

 
PHÒNG CÔNG TÁC XÃ HỘI

  In bài viếttin nổi bật


Liên kiết

Tiện ích

 • Bệnh viện phụ sản TPCT
 • Bệnh viện phụ sản TPCT
 • Bệnh viện phụ sản TPCT
 • Bệnh viện phụ sản TP. Cần Thơ
 • Bệnh viện phụ sản TP. Cần Thơ
 • Bệnh viện phụ sản TP. Cần Thơ
 • Bệnh viện phụ sản TP. Cần Thơ
 • Bệnh viện phụ sản TP. Cần Thơ
 • Bệnh viện phụ sản TP. Cần Thơ
 • Bệnh viện phụ sản TP. Cần Thơ
 • Bệnh viện phụ sản TP. Cần Thơ
 • Bệnh viện phụ sản TP. Cần Thơ