Thông tin đấu thầu

MỜI BÁO GIÁ CUNG CẤP THẺ ĐỊNH NHÓM MÁU TẠI GIƯỜNG PHỤC VỤ CHO CÔNG TÁC TRUYỀN MÁU KHẨN CẤP
[ Cập nhật vào ngày (23/02/2024) ]


Hiện nay Bệnh viện Phụ sản có nhu cầu Cung cấp thẻ định nhóm máu tại giường phục vụ cho công tác truyền máu khẩn cấp. Nếu Quý Công ty quan tâm kính mời Quý Công ty tham gia báo giá.

Chi tiết tải tập tin đính kèm.
P. TCKT

  In bài viếttin nổi bật


Liên kiết

Tiện ích

 • Bệnh viện phụ sản TPCT
 • Bệnh viện phụ sản TPCT
 • Bệnh viện phụ sản TPCT
 • Bệnh viện phụ sản TP. Cần Thơ
 • Bệnh viện phụ sản TP. Cần Thơ
 • Bệnh viện phụ sản TP. Cần Thơ
 • Bệnh viện phụ sản TP. Cần Thơ
 • Bệnh viện phụ sản TP. Cần Thơ
 • Bệnh viện phụ sản TP. Cần Thơ
 • Bệnh viện phụ sản TP. Cần Thơ
 • Bệnh viện phụ sản TP. Cần Thơ
 • Bệnh viện phụ sản TP. Cần Thơ