Thông tin đấu thầu

MỜI BÁO GIÁ CẢI TẠO, LẮP ĐẶT NỘI THẤT KHOA HỖ TRỢ SINH SẢN, LẮP ĐẶT VÁCH NGĂN PHÒNG CÔNG TÁC XÃ HỘI
[ Cập nhật vào ngày (19/12/2023) ]


Hiện nay Bệnh viện Phụ sản có nhu cầu Cải tạo, lắp đặt nội thất khoa Hỗ trợ sinh sản, lắp đặt vách ngăn phòng Công tác xã hội. Nếu Quý Công ty quan tâm kính mời Quý Công ty tham gia báo giá.

Chi tiết tải tập tin đính kèm.

 
Tập tin đính kèm

P. TCKT

  In bài viếttin nổi bật


Liên kiết

Tiện ích

 • Bệnh viện phụ sản TPCT
 • Bệnh viện phụ sản TPCT
 • Bệnh viện phụ sản TPCT
 • Bệnh viện phụ sản TP. Cần Thơ
 • Bệnh viện phụ sản TP. Cần Thơ
 • Bệnh viện phụ sản TP. Cần Thơ
 • Bệnh viện phụ sản TP. Cần Thơ
 • Bệnh viện phụ sản TP. Cần Thơ
 • Bệnh viện phụ sản TP. Cần Thơ
 • Bệnh viện phụ sản TP. Cần Thơ
 • Bệnh viện phụ sản TP. Cần Thơ
 • Bệnh viện phụ sản TP. Cần Thơ