Hoạt động đảng bộ

Đảng bộ Bệnh viện Phụ sản thành phố Cần Thơ tổ chức Tổng kết hoạt động Đảng bộ năm 2020, phương hướng, thực hiện nhiệm vụ năm 2021
[ Cập nhật vào ngày (12/01/2021) ]

Chiều ngày 12/01/2021, Bệnh viện Phụ sản TP. Cần Thơ tổ chức Tổng kế hoạt động Đảng bộ năm 2020, phương hướng, thực hiện nhiệm vụ năm 2021. Đến tham dự có đồng chí Võ Tuyền Giang – Phó Bí thư Đảng ủy Khối cơ quan Dân Chính Đảng TP. Cần Thơ


Năm 2020, Đảng bộ bệnh viện thực hiện tốt công tác chính trị tư tưởng giúp đảng viên và quần chúng đoàn kết, an tâm, tâm huyết trong công tác tuyên truyền, học tập quán triệt chỉ thị, nghị quyết của Đảng được triển khai đến đảng viên và quần chúng nghiêm túc kịp thời. Lãnh đạo tốt thực hiện nhiệm vụ chính trị: công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19, công tác chuyên môn, công tác tài chính ... Lãnh đạo tốt công tác tổ chức: ổn định bộ máy, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ được thực hiện đúng quy định, quy trình, đảm bảo kế hoạch đề ra.

Đồng chí  Võ Tuyền Giang – Phó Bí thư Đảng ủy Khối cơ quan Dân Chính Đảng TP. Cần Thơ

phát biểu chỉ đạo tại buổi tổng kết

Bên cạnh đó, tất cả các chỉ tiêu đã đề ra trong Nghị quyết năm 2019 đều hoàn thành, trong đó có các chỉ tiêu thực hiện tốt: Thực hiện tốt các đề án: Cải tạo phòng mổ và phòng mổ dịch vụ, xây dựng cơ sở xanh – sạch – đẹp. Phát triển 6 kỹ thuật chuyên sâu hiện đại. 100% đảng viên đăng ký học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 99.5% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Công đoàn đạt Cờ thi đua của Tổng LĐLĐ Việt Nam, Đoàn thanh niên đạt vững mạnh.

Đồng chí Nguyễn Hữu Dự - Bí thư Đảng ủy Bệnh viện Phụ sản TP. Cần Thơ phát biểu tiếp thu tại buổi tổng kết

Trong thời gian tới, Đảng ủy tiếp tục định hướng cải tạo và xây dựng phát triển Bệnh viện đáp ứng 400 giường bệnh nội trú, tập trung phát triển phòng dịch vụ và các kỹ thuật đáp ứng nhu cầu người bệnh. Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; xây dựng đội ngũ đảng viên tiên phong gương mẫu, có phẩm chất đạo đức tốt; xây dựng kế hoạch, chương trình hành động sát hợp, thực hiện hoàn thành xuất sắc mục tiêu, nhiệm vụ của Đảng bộ năm 2021, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tiếp tục tập trung khắc phục những khuyết điểm, hạn chế đã chỉ ra sau kiểm điểm, tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; đẩy lùi suy thoái về tư tương chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu  hiện “tự diễn biến” “tự chuvển hóa” trong nội bộ và các nội dung kiểm điểm tập thể, cá nhân năm 2019 nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ, rõ nét trong hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, tập thể Ban Thường vụ, cấp ủy các chi bộ để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị của đảng bộ năm 2020.

Đồng chí Nguyễn Thụy Thúy Ái - Phó Bí thư Đảng ủy Bệnh viện Phụ sản TP. Cần Thơ báo cáo tại buổi tổng kết

Tại buổi tổng kết, Đảng bộ Bệnh viện Phụ sản thành phố Cần Thơ có phần phát biểu tham luận của 03 Chi bộ: Chi bộ khoa Khám bệnh, chi bộ khoa Cấp cứu và chi bộ khoa Hậu sản, phần tham luận đã tập trung đóng góp ý những mặt đã làm được và những mặt còn hạn chế; đề xuất một số giải pháp để nâng cao chất lượng, hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ của Đảng bộ năm 2021.

Phát biểu chỉ đại tại buổi tổng kết đồng chí Võ Tuyền Giang – Phó Bí thư Đảng ủy Khối cơ quan Dân Chính Đảng TP. Cần Thơ ghi nhận và biểu dương những nỗ lực của Đảng bộ Bệnh viện Phụ sản TP. Cần Thơ trong thực hiện nhiệm vụ nghị quyết năm 2020 cũng như thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trong đó, Đảng ủy Bệnh viện đã làm tốt công tác chính trị tư tưởng trên cả bốn mặt về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, thực hiện hoàn thành xuất sắc mục tiêu, nhiệm vụ của cơ quan đơn vị, đặc biệt tổ chức thành công Đại hội Đảng viên các Chi bộ trực thuộc.

Hình ảnh lưu niệm tại buổi tổng kết

Để duy trì và thực hiện tốt các kết quả đã đạt được, Đảng ủy Bệnh viện Phụ sản TP. Cần Thơ, đã đặt ra phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2021, theo đó đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong toàn Đảng bộ Bệnh viện tăng cường đoàn kết, chủ động, sáng tạo, ra sức thi đua thực hiện tốt chủ đề năm 2021 “Tăng cường xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh huy động nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội đồng bộ”, quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Thành ủy, Đảng bộ Khối Cơ quan Dân Chính Đảng. Bên cạnh đó, tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng và tiếp tục “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh tại cơ sở khám chữa bệnh… Đồng thời, Đảng ủy bệnh viện tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các chi bộ trực thuộc; phấn đấu Đảng bộ đạt “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” trở lên…
Phòng Công tác xã hội - Bệnh viện Phụ sản thành phố Cần Thơ

  In bài viếttin nổi bật


Liên kiết

Tiện ích

  • Quản lý chất lượng
  • Thông Tin Dược
  • Lịch Tuần