Hoạt động đảng bộ

Bệnh viện Phụ sản thành phố Cần Thơ tổ chức học tập chuyên đề 2020 và Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ chính trị
[ Cập nhật vào ngày (20/02/2020) ]
Bệnh viện Phụ sản thành phố Cần Thơ tổ chức học tập chuyên đề 2020 và Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ chính trị
Bệnh viện Phụ sản thành phố Cần Thơ tổ chức học tập chuyên đề 2020 và Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ chính trị

Ngày 20, 21/02/2020, Đảng bộ Bệnh viện Phụ sản TP. Cần Thơ tổ chức học tập chuyên đề 2020 với chủ đề “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và triển khai Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.


Tham dự buổi tập huấn có Đồng chí Nguyễn Văn Sẵn, Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối cơ quan dân chính Đảng TP. Cần Thơ; đồng chí Nguyễn Hữu Dự, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bệnh viện; đồng chí Quách Hoàng Bảy, Phó Giám đốc Bệnh viện cùng các đảng viên, viên chức, người lao động bệnh viện.

Đồng chí Nguyễn Văn Sẵn, Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối cơ quan dân chính Đảng TP. Cần Thơ

Nội dung lớp tập huấn nhằm quán triệt các nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; Tập trung nghiên cứu học tập, quán triệt mục tiêu, quan điểm chỉ đạo và một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư nêu trong Nghị quyết số 52-NQ/TW; Chương trình hành động của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW.

Quang cảnh buổi tập huấn

Sau học tập, nghiên cứu, mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động liên hệ bản thân và đề ra phương hướng phấn đấu, xây dựng kế hoạch ,giải pháp học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Quang cảnh buổi tập huấn
Phòng Công tác xã hội - Bệnh viện Phụ sản thành phố Cần Thơ

  In bài viếttin nổi bật


Liên kiết

Tiện ích

  • Quản lý chất lượng
  • Thông Tin Dược
  • Lịch Tuần