TIN TỨC XÃ HỘI

Phòng không nhân dân là gì? Công tác phòng không nhân dân?
[ Cập nhật vào ngày (22/05/2023) ]

Khái niệm phòng không nhân dân là gì? Những nhiệm vụ cơ bản của nội dung công tác phòng không nhân dân. Đặc điểm và các quy định của pháp luật về phòng không nhân dân.


Công tác phòng không nhân dân là gì?

Căn cứ theo quy định tại Điều 2 Nghị định 74/2015/NĐ-CP quy định về khái niệm phòng không nhân dân cụ thể như sau:

Phòng không nhân dân là một nội dung quan trọng của công tác quốc phòng, quân sự; được xây dựng, hoạt động trong khu vực phòng thủ, là một bộ phận của thế trận quốc phòng toàn dân trên mặt trận đối không nhằm thực hiện phòng, tránh, đánh trả và khắc phục hậu quả các hành động xâm nhập, tiến công đường không của địch; bảo vệ tài sản của Nhà nước, tính mạng và tài sản của Nhân dân, góp phần xây dựng khu vực phòng thủ vững mạnh, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.

Theo đó, công tác phòng không nhân dân là một nội dung quan trọng của công tác quốc phòng, quân sự; được xây dựng, hoạt động trong khu vực phòng thủ, là một bộ phận của thế trận quốc phòng toàn dân trên mặt trận đối không nhằm góp phần xây dựng khu vực phòng thủ vững mạnh, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.

Thế trận phòng không nhân dân là tổng thể các yếu tố, các lợi thế về địa hình, lực lượng, bố trí trang thiết bị phòng không để tiến hành các hoạt động tác chiến phòng không, phù hợp với kế hoạch tác chiến của khu vực phòng thủ.

Địa bàn phòng không nhân dân được xác định là các huyện, quận, thành phố, thị xã thuộc tỉnh, hoặc những vị trí trọng yếu nằm trong hệ thống phòng thủ của cấp tỉnh và quân khu.

Lực lượng chuyên môn phòng không nhân dân là tổng hợp các lực lượng, được tổ chức chặt chẽ dưới sự chỉ đạo của Ban Chỉ đạo phòng không nhân dân các cấp để thực hiện các nhiệm vụ phòng không nhân dân.

Công tác phòng không nhân dân được phân thành những loại nào?

Về nội dung phân loại trong công tác phòng không nhân dân được quy định tại Điều 11 và Điều 12 Nghị định 74/2015/NĐ-CP cụ thể như sau:

* Phân loại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về công tác phòng không nhân dân

- Tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trọng điểm công tác phòng không nhân dân được xác định là các tỉnh, thành phố có vị trí chiến lược quan trọng về chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng, an ninh hoặc những nơi có các mục tiêu trọng điểm quốc gia và của quân khu.

- Tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ngoài trọng điểm công tác phòng không nhân dân là các tỉnh, thành phố không nằm trong quy định trên.

* Phân loại địa bàn trong công tác phòng không nhân dân

- Địa bàn trọng điểm phòng công tác không nhân dân được xác định là các huyện, quận, thành phố trực thuộc cấp tỉnh có vị trí chiến lược quan trọng về chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng, an ninh, những nơi có các mục tiêu trọng điểm của tỉnh.

- Địa bàn ngoài trọng điểm phòng không nhân dân là các huyện, quận, thành phố trực thuộc cấp tỉnh không nằm trong quy định trên.

Nội dung tổ chức, hoạt động trong công tác phòng không nhân dân được quy định như thế nào?

Nội dung tổ chức, hoạt động trong công tác phòng không nhân dân thời bình

Tại khoản 1 Điều 6 Nghị định 74/2015/NĐ-CP quy định về nội dung tổ chức, hoạt động trong công tác phòng không nhân dân thời bình cụ thể như sau:

- Tuyên truyền, giáo dục về công tác phòng không nhân dân;

- Xây dựng kế hoạch công tác phòng không nhân dân;

- Xây dựng lực lượng, tổ chức huấn luyện, diễn tập nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu, xử lý tình huống của các lực lượng tham gia công tác phòng không nhân dân;

- Tổ chức xây dựng công trình phòng tránh, trận địa phòng không trong khu vực phòng thủ và triển khai hệ thống trinh sát, thông báo, báo động phòng không nhân dân;

- Xây dựng quy hoạch các đề án, dự án đảm bảo tiêu chuẩn an toàn về công tác phòng không nhân dân và phòng thủ dân sự;

- Thực hiện các nội dung khác theo quy định của pháp luật.

Nội dung tổ chức, hoạt động trong công tác phòng không nhân dân thời chiến

- Tổ chức trinh sát, quan sát, phát hiện, thông báo, báo động phòng không nhân dân; quan sát diễn biến các trận tiến công đường không của địch;

- Tổ chức ngụy trang, nghi binh, sơ tán, phân tán, phòng, tránh tiến công đường không của địch;

- Tổ chức đánh địch xâm nhập, tiến công đường không và bảo đảm chiến đấu phòng không nhân dân;

- Tổ chức khắc phục hậu quả và những thiệt hại do địch tiến công đường không.

Huấn luyện nghiệp vụ, tổ chức diễn tập công tác phòng không nhân dân như thế nào?

Huấn luyện nghiệp vụ chuyên môn trong công tác phòng không nhân dân

Theo quy định tại khoản 1 Điều 20 Nghị định 74/2015/NĐ-CP quy định về huấn luyện nghiệp vụ chuyên môn trong công tác phòng không như sau:

- Huấn luyện kiến thức phổ thông trong công tác phòng không nhân dân;

- Huấn luyện các tổ (đội) chuyên môn trong công tác phòng không nhân dân;

- Huấn luyện lực lượng phòng không nhân dân đánh trả địch xâm nhập tiến công đường không.

Tổ chức diễn tập trong công tác phòng không nhân dân

Đối với quy định về tổ chức diễn tập trong công tác phòng không nhân dân thì tại khoản 2 Điều 20 Nghị định 74/2015/NĐ-CP quy định:

* Nội dung diễn tập

- Diễn tập chỉ huy - tham mưu các cấp;

- Tổ chức trinh sát, thông báo, báo động phòng không;

- Tổ chức ngụy trang, sơ tán, phân tán, phòng tránh;

- Tổ chức đánh trả địch xâm nhập tiến công đường không;

- Tổ chức khắc phục hậu quả.

* Hình thức tổ chức:

Diễn tập phòng không nhân dân hoặc diễn tập phòng không nhân dân kết hợp với diễn tập khu vực phòng thủ của các địa phương.
PHÒNG CÔNG TÁC XÃ HỘI

  In bài viếtĐĂNG KÝ NHẬN TIN

Bạn không muốn bỏ lỡ các thông tin mới nhất?

tin nổi bật


Liên kiết

 • Bệnh viện phụ sản TPCT
 • Bệnh viện phụ sản TPCT
 • Bệnh viện phụ sản TPCT
 • Bệnh viện phụ sản TP. Cần Thơ
 • Bệnh viện phụ sản TP. Cần Thơ
 • Bệnh viện phụ sản TP. Cần Thơ
 • Bệnh viện phụ sản TP. Cần Thơ
 • Bệnh viện phụ sản TP. Cần Thơ
 • Bệnh viện phụ sản TP. Cần Thơ
 • Bệnh viện phụ sản TP. Cần Thơ
 • Bệnh viện phụ sản TP. Cần Thơ
 • Bệnh viện phụ sản TP. Cần Thơ