TIN TỨC BỆNH VIỆN

MỜI BÁO GIÁ THAY THẾ VẬT TƯ BẢO TRÌ CHO MÁY QSIGHT SAU BẢO TRÌ, BẢO DƯỠNG
[ Cập nhật vào ngày (21/09/2023) ]


Hiện nay Bệnh viện Phụ sản có nhu cầu lập Thay thế vật tư bảo trì cho máy QSIGHT sau bảo trì, bảo dưỡng. Nếu Quý Công ty quan tâm kính mời Quý Công ty tham gia báo giá.

Chi tiết tải tập tin đính kèm.
P. TCKT

  In bài viếtĐĂNG KÝ NHẬN TIN

Bạn không muốn bỏ lỡ các thông tin mới nhất?

tin nổi bật


Liên kiết

 • Bệnh viện phụ sản TPCT
 • Bệnh viện phụ sản TPCT
 • Bệnh viện phụ sản TPCT
 • Bệnh viện phụ sản TP. Cần Thơ
 • Bệnh viện phụ sản TP. Cần Thơ
 • Bệnh viện phụ sản TP. Cần Thơ
 • Bệnh viện phụ sản TP. Cần Thơ
 • Bệnh viện phụ sản TP. Cần Thơ
 • Bệnh viện phụ sản TP. Cần Thơ
 • Bệnh viện phụ sản TP. Cần Thơ
 • Bệnh viện phụ sản TP. Cần Thơ
 • Bệnh viện phụ sản TP. Cần Thơ