Tầm nhìn - sứ mệnh

Thông tin đấu thầu

MỜI BÁO GIÁ CUNG CẤP HÓA CHẤT ĐỂ XỬ LÝ MẪU DNA TRONG XÉT NGHIỆM SÀNG LỌC UNG THƯ CỔ TỬ CUNG
MỜI BÁO GIÁ CUNG CẤP MÁY SIÊU ÂM ĐIỀU TRỊ VIÊM TẮC TUYẾN SỮA
MỜI BÁO GIÁ CUNG CẤP THIẾT BỊ Y TẾ CHO KHOA XN-DTH, KHOA HỖ TRỢ SINH SẢN
MỜI BÁO GIÁ GÓI THẦU: THUÊ DỊCH VỤ BẢO VỆ TẠI BỆNH VIỆN PHỤ SẢN THÀNH PHỐ CẦN THƠ
MỜI ĐƠN VỊ THAM GIA TƯ VẤN LẬP HỒ SƠ MỜI THẦU VÀ ĐÁNH GIÁ HỒ SƠ DỰ THẦU GÓI THẦU TƯ VẤN QUẢN LÝ DỰ ÁN, DỰ ÁN: CẢI TẠO VÀ MỞ RỘNG KHOA PHẪU THUẬT GÂY MÊ – HỒI SỨC TÍCH CỰC – CHỐNG ĐỘC BỆNH VIỆN PHỤ SẢN THÀNH PHỐ CẦN THƠ
MỜI ĐƠN VỊ THAM GIA TƯ VẤN THẨM ĐỊNH HỒ SƠ MỜI THẦU VÀ KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU TƯ VẤN QUẢN LÝ DỰ ÁN, DỰ ÁN: CẢI TẠO VÀ MỞ RỘNG KHOA PHẪU THUẬT GÂY MÊ – HỒI SỨC TÍCH CỰC – CHỐNG ĐỘC BỆNH VIỆN PHỤ SẢN THÀNH PHỐ CẦN THƠ
MỜI ĐƠN VỊ THAM GIA TƯ VẤN QUẢN LÝ DỰ ÁN CÔNG TRÌNH: CẢI TẠO, SỬA CHỮA KHOA HỖ TRỢ SINH SẢN
MỜI ĐƠN VỊ THAM GIA TƯ VẤN LẬP HỒ SƠ MỜI THẦU VÀ ĐÁNH GIÁ HỒ SƠ DỰ THẦU GÓI THẦU THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH: CẢI TẠO, SỬA CHỮA KHOA HỖ TRỢ SINH SẢN
MỜI ĐƠN VỊ THAM GIA TƯ VẤN THẨM ĐỊNH HỒ SƠ MỜI THẦU VÀ THẨM ĐỊNH KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU GÓI THẦU THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH: CẢI TẠO, SỬA CHỮA KHOA HỖ TRỢ SINH SẢN
MỜI BÁO GIÁ CẢI TẠO VÀ DI DỜI QUẦY CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG PHÒNG CÔNG TÁC XÃ HỘI
 • Bệnh viện phụ sản TPCT
 • Bệnh viện phụ sản TPCT
 • Bệnh viện phụ sản TPCT
 • Bệnh viện phụ sản TP. Cần Thơ
 • Bệnh viện phụ sản TP. Cần Thơ
 • Bệnh viện phụ sản TP. Cần Thơ
 • Bệnh viện phụ sản TP. Cần Thơ
 • Bệnh viện phụ sản TP. Cần Thơ
 • Bệnh viện phụ sản TP. Cần Thơ
 • Bệnh viện phụ sản TP. Cần Thơ
 • Bệnh viện phụ sản TP. Cần Thơ
 • Bệnh viện phụ sản TP. Cần Thơ