Thông báo

THÔNG BÁO VỀ VIỆC THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN TIÊU CHUẨN XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2021 (VÒNG 2)
[ Cập nhật vào ngày (31/12/2021) ]


 
PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ

  In bài viếttin nổi bật


Tiện ích

Liên kiết


  • Quản lý chất lượng
  • Thông Tin Dược
  • Lịch Tuần