Xỏ lỗ tai bé
Họ tên: Nguyễn ngọc Trâm , Địa chỉ:Ấp Đông Bình, xã Đông Bình, tx Bình Minh, Vĩnh Long
HỎI: Con e nay 6 tháng có đăng ký xỏ lỗ tai cho bé được không?
ĐÁP: chào bạn, Bệnh viện chỉ có bấm lỗ tai cho bé sơ sinh thôi ạ.