ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC (NĂM 2019)

ĐÁNH GIÁ KIẾN THỨC CỦA SẢN PHỤ SAU SINH MỔ VỀ TIÊM CHỦNG CHO TRẺ DƯỚI 1 TUỔI VÀ CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN TẠI BỆNH VIỆN PHỤ SẢN THÀNH PHỐ CẦN THƠ
[ Cập nhật vào ngày (26/03/2020) ]

Tiêm chủng mở rộng là một trong những chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cộng đồng thành công nhất hiện nay ở Việt Nam. Để đánh giá hiệu quả chương trình tiêm chủng mở rộng cho trẻ sơ sinh là việc cần thiết để từ đó đưa ra các chương trình hành động như giáo dục truyền thông, đáp ứng nguồn lực để đem lại độ bao phủ lớn của tiêm chủng, tăng tỷ lệ tiêm viêm gan B trước 24 giờ và tỷ lệ trẻ em được miễn dịch đầy đủ, nhất là việc kiểm soát, khống chế bệnh truyền nhiễm thông qua tiêm chủng. Một trong những nguyên nhân quan trọng tác động đến tỷ lệ tiêm đủ mũi, đúng lịch ở trẻ là kiến thức của sản phụ về tiêm chủng mở rộng.


Đánh giá kiến thức của sản phụ sau sinh mổ về tiêm chủng cho trẻ dưới 1 tuổi và các yếu tố liên quan tại Bệnh viện Phụ sản thành phố Cần Thơ

DSTH Nguyễn Thị Phương Lan, ThS.BS Trần Văn Đăng

ĐDTH Nguyễn Lương Phú, DSTH Đặng Hồng Nhi

Đặt vấn đề: Tiêm chủng mở rộng là một trong những chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cộng đồng thành công nhất hiện nay ở Việt Nam. Đánh giá kiến thức về tiêm chủng của người chăm sóc trẻ đóng vai trò quan trọng trong nâng cao hiệu quả tiêm chủng cho trẻ dưới 1 tuổi tại bệnh viện Phụ sản thành phố Cần Thơ

Mục tiêu:

1. Xác định tỷ lệ sản phụ sau sinh mổ có kiến thức đúng về tiêm chủng cho trẻ dưới 1 tuổi tại Bệnh viện Phụ sản thành phố Cần Thơ.

2. Tìm hiểu các yếu tố liên quan đến kiến thức về tiêm chủng cho trẻ dưới 1 tuổi của sản phụ sau sinh mổ tại Bệnh viện Phụ sản thành phố Cần Thơ. 

Đối tượng và phương pháp:

Thiết kế nghiên cứu mô tả cắt ngang có phân tích ở 288 sản phụ sau sinh mổ tại Bệnh viện Phụ sản thành phố Cần Thơ từ tháng 03/2019 đến tháng 09/2019. Phỏng vấn trực tiếp đánh giá kiến thức của sản phụ sau sanh về tiêm chủng cho trẻ dưới 1 tuổi.

Kết quả:

Tỷ lệ sản phụ sau sinh mổ có kiến thức đúng về tiêm chủng cho trẻ dưới 1 tuổi tại Bệnh viện Phụ sản thành phố Cần Thơ. Có 98,6% các sản phụ đã từng nghe nói về tiêm chủng; Có 96,9% sản phụ biết đúng mục đích của tiêm chủng cho trẻ là phòng bệnh; Tỷ lệ các sản phụ biết đúng loại vắc xin trẻ sơ sinh phải được chích trong 24 giờ đầu sau sinh (VGB mũi 0) là 80,9%; Có 34,7% các sản phụ biết đúng loại vắc xin trẻ cần được chích càng sớm càng tốt trong vòng 30 ngày (BCG); Tỷ lệ các sản phụ biết đúng loại vắc xin trẻ cần được tiêm khi 2 tháng tuổi (6in1 mũi 1, tiêu chảy mũi, VGB mũi 1, phế cầu mũi 1) là 21,2%; Có 14,6% sản phụ biết đúng loại vắc xin trẻ cần được tiêm khi 3 tháng tuổi (6in1 mũi 2, tiêu chảy, VGB mũi 2, phế cầu); Tỷ lệ các sản phụ biết đúng loại vắc xin trẻ cần được tiêm khi 4 tháng tuổi (6in1 mũi 3, tiêu chảy mũi 3, VGB mũi 3, phế cầu mũi 3)  là 11,8%; Có 19,4% các sản phụ biết đúng loại vắc xin cho trẻ từ 9 tháng tuổi trở lên (Sởi đơn); Có 8,7% sản phụ biết đúng loại vắc xin cho trẻ 12 tháng tuổi (sởi, quai bị, rubella, thủy đậu, viêm gan A, viêm não Nhật Bản). Các yếu tố liên quan đến kiến thức về tiêm chủng cho trẻ dưới 1 tuổi của sản phụ sau sinh mổ  Các sản phụ có trình độ học vấn từ trung học phổ thông trở lên có kiến thức đúng về tiêm chủng cho trẻ cao hơn với sản phụ có trình độ từ trung học cơ sở trở xuống, mối liên quan này có ý nghĩa thống kê (p<0,05)  Tình trạng kinh tế của sản phụ có mối liên hệ đối với tình hình tiêm chủng của trẻ, sự khác biệt có ý nghĩa thống kê (p<0,05).   
DSTH Nguyễn Thị Phương Lan, ThS.BS Trần Văn Đăng, ĐDTH Nguyễn Lương Phú, DSTH Đặng Hồng Nhi

  In bài viếtHiển thị tin nổi bật


Liên kiết

Tiện ích

  • Quản lý chất lượng
  • Thông Tin Dược
  • Lịch Tuần
  • Quản lý chất lượng
  • Thông Tin Dược
  • Lịch Tuần