ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC (NĂM 2019)

KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ BỆNH NÃO THIẾU OXY - THIẾU MÁU CỤC BỘ Ở TRẺ SƠ SINH TẠI BỆNH VIỆN PHỤ SẢN THÀNH PHỐ CẦN THƠ
[ Cập nhật vào ngày (26/03/2020) ]

Ngày nay, có nhiều biện pháp chăm sóc sản khoa và sơ sinh để hạn chế trẻ tử vong cũng như di chứng thần kinh trên bệnh não thiếu oxy – thiếu máu cục bộ ở trẻ sơ sinh (hypoxic ischemic encephalopathy: HIE). Biện pháp hạ thân nhiệt được chứng minh có hiệu quả trong điều trị HIE giảm tử vong, giảm di chứng, giúp cải thiện tiên lượng lâu dài cho trẻ. Vì vậy chúng tôi tiến hành nghiên cứu nhằm đánh giá kết quả điều trị HIE trên trẻ sơ sinh đủ tháng tại Bệnh viện phụ sản thành phố Cần Thơ từ năm 2018 đến 2019.


KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ BỆNH NÃO THIẾU OXY - THIẾU MÁU CỤC BỘ Ở TRẺ SƠ SINH TẠI BỆNH VIỆN PHỤ SẢN CẦN THƠ

Nguyễn Thị Ngọc Hà1, Trịnh Viết Trung2, Lê Khánh An3, Phương Thị Phương Ngân4

TÓM TẮT

Đặt vấn đề: Ngày nay, biện pháp hạ thân nhiệt được chứng minh có hiệu quả trong điều trị HIE, giảm tử vong, giảm di chứng, giúp cải thiện tiên lượng lâu dài cho trẻ.  

Mục tiêu nghiên cứu: Đánh giá kết quả điều trị HIE trên trẻ sơ sinh đủ tháng tại bệnh viện Phụ sản thành phố Cần Thơ từ năm 2018 đến 2019.

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Tất cả những trẻ sơ sinh đủ tháng được chẩn đoán HIE và đủ tiêu chuẩn điều trị hạ thân nhiệt chủ động tại khoa Nhi-Sơ sinh bệnh viện Phụ sản thành phố Cần Thơ trong thời gian năm 2018 đến năm 2019. Nghiên cứu mô tả cắt ngang có phân tích.

Kết quả: Điều trị cho 30 trẻ HIE sử dụng phương pháp hạ thân nhiệt chủ động. Tỷ lệ tử vong (1/30) 3,3%, thời điểm HTNCĐ trung bình 3,6 ± 0,8 giờ (nhỏ nhất 2 giờ - lớn nhất 5 giờ). Điều trị hỗ trợ chống co giật (100%), hỗ trợ tim mạch (93,3%). Tình trạng lúc xuất viện 29/30 (96,7%),  trẻ tỉnh táo và bú mẹ hoàn toàn 28/29 (96,6%), 100% không cần hỗ trợ hô hấp và tuần hoàn, 1/29 (3,4%) di chứng thần kinh ghi nhận phản xạ bú yếu, trương lực cơ tăng, co giật cục bộ, vòng đầu < -2SD.

Kết luận: Điều trị HIE Bệnh viện Phụ sản Cần Thơ bước đầu đã chứng minh hiệu quả.

          Từ khóa: Bệnh não thiếu oxy - thiếu máu cục bộ, hạ thân nhiệt toàn thân, sơ sinh.

ABSTRACT

TREATMENT OF HYPOXIC - ISCHEMIC ENCEPHALOPATHY IN TERM NEWBORN INFANTS AT CAN THO OBSTETRICS AND GYNECOLOGY HOSPITAL

Background: Today, hypothermia has been shown to be effective in treating HIE, reducing mortality, reducing sequelae, and improving long-term prognosis.

Objectives: Assessment of HIE treatment results on term infants in Can Tho Obstetrics and Gynecology Hospital from 2018 to 2019.

Meterials and method: All full-term infants were diagnosed with HIE and treated of whole-body cooling at the neonatal department at Can Tho Obstetrics and Gynecology Hospital during 2018 to 2019. The cross-sectional descriptive study with analyzing.

Results: Treatment for 30 infants with HIE used active hypothermia. Rate of death in the HIE group was an average of 3,3%, the mean time of whole-body cooling is 3,6 ± 0,8 hours (ranging from 2-5 hours), 100% neonates had a treatment of seizures, cardiovascular support was 93,3%. At the time of discharge status of 29/30 (96.7%) neonates were awake and exclusive breastfed 28/29 (96,6%), 100%  neonates did not require respiratory and circulatory, 1 of 29 neonates (3,4%) was recorded neurological sequelae, weak feeding reflex, muscle tone increased, local seizures, head circumference <-2SD.

Conclusion: HIE treatment at Can Tho Obstetrics and Gynecology Hospital initially proved effective. 

Key words: Hypoxic-ischemic encephalopathy, whole-body hypothermia, neonatal.
Nguyễn Thị Ngọc Hà, Trịnh Viết Trung, Lê Khánh An, Phương Thị Phương Ngân

  In bài viếtHiển thị tin nổi bật


Liên kiết

Tiện ích

 • Thứ trưởng BYT Ông NGuyễn Viết Tiến đến thăm và làm việc tại BV
 • PTNS cắt tử cung toàn phần
 • Nữ hộ sinh BVPSTPCT đang thao tác lấy máu gót chân cho trẻ sơ sinh
 • Bệnh viện phụ sản TPCT
 • Bệnh viện phụ sản TPCT
 • Bệnh viện phụ sản TPCT
 • GDDBVPSTPCT trao quyết định cho BCH công đoàn
 • Bệnh viện phụ sản TPCT
 • Bệnh viện phụ sản TPCT
 • Bệnh viện phụ sản TPCT
 • Đại hội Đảng
 • Bệnh viện phụ sản TPCT
 • Bệnh viện Phụ sản TP. Cần Thơ tổ chức "Ngày hội chăm sóc sức khỏe Mẹ và Bé 2015"