ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC (NĂM 2019)

ỨNG DỤNG MARKETING KỸ THUẬT SỐ TẠI BỆNH VIỆN PHỤ SẢN THÀNH PHỐ CẦN THƠ
[ Cập nhật vào ngày (26/03/2020) ]

Hiện tại, công nghệ ngày càng phổ biến, và việc áp dụng chúng vào các chiến dịch marketing cũng dần trở nên quen thuộc. Bệnh viện Phụ sản thành phố Cần Thơ vẫn đang áp dụng đa số các phương pháp marketing truyền thống nhưng nó ngày càng có nhiều mặt hạn chế khi công nghệ thông tin phát triển. Nắm được thực trạng đó, việc sở hữu một trang Website, Facebook, Youtube và sử dụng nó làm công cụ tương tác, quảng cáo đến khách hàng là điều bắt buộc phải có.


ỨNG DỤNG MARKETING KỸ THUẬT SỐ
TẠI BỆNH VIỆN PHỤ SẢN THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Ngô Thanh Vũ Tăng Kim Thương

Đặt vấn đề: Hiện tại, công nghệ ngày càng phổ biến, và việc áp dụng chúng vào các chiến dịch marketing cũng dần trở nên quen thuộc. Bệnh viện Phụ sản thành phố Cần Thơ vẫn đang áp dụng đa số các phương pháp marketing truyền thống nhưng nó ngày càng có nhiều mặt hạn chế khi công nghệ thông tin phát triển. Nắm được thực trạng đó, việc sở hữu một trang Website, Facebook, Youtube và sử dụng nó làm công cụ tương tác, quảng cáo đến khách hàng là điều bắt buộc phải có.

Mục tiêu: 

- Tối ưu hóa sự hiện diện của dịch vụ, thương hiệu bệnh viện, cụ thể là Website, Facebook, Youtube để thu hút khách hàng mục tiêu. 

- Định hướng sự quan tâm của khách hàng đến các sự kiện hay hoạt động của bệnh viện. 

- Gia tăng lượt tiếp cận các dịch vụ kỹ thuật của Bệnh viện đến với khách hàng.

Kết quả: So sánh chi phí giữa marketing truyền thống và marketing kỹ thuật số cho thấy sự hiệu quả của marketing kỹ thuật số khi với chi phí thấp 200.000 đồng nhưng đạt lượng tiếp cận đến với khách hàng cao 22.087 người, thống kê chi tiết từ giới tính, nơi ở, độ tuổi mà việc marketing truyền thống không thể Pthống kê được.

Kết luận: Xu hướng phát triển của các kênh truyền thông xã hội như Facebook, Youtube, Website… đang mở ra nhiều cơ hội để tiếp cận khách hàng dễ dàng, truyền tải thông tin nhanh chóng cũng như tiếp nhận những phản hồi giá trị giúp các cơ sở y tế nâng cao chất lượng chuyên môn và dịch vụ. Marketing kỹ thuật số có nhiều lợi ích khác biệt so với Marketing truyền thống như sau: không bị giới hạn bởi địa lý, chi phí hợp lý và thấp, hoạt động 24/7 về quảng cáo tìm kiếm thông tin và chăm sóc khách hàng, có các kết quả đo lường chiến dịch quảng cáo và tệp khách hàng quan tâm đến các dịch vụ của Bệnh viện. Có một chiến lược Marketing kỹ thuật số sẽ giúp Bệnh viện đánh giá hiệu quả của các chiến dịch quảng cáo bằng cách xác định các chỉ số hiệu suất và thiết lập các tiêu chuẩn, một khía cạnh quan trọng trong việc xác định những việc đang triển khai và những việc gì chưa triển khai.

Từ khóa: Marketing kỹ thuật số, website, facebook, youtube.

ABSTRACT

Summary: Nowadays, technology is becoming more and more popular, and its application in marketing campaigns is the thing that everyone is familiar with. Can Tho Gynaecology and Obstetrics Hospital is still applying the majority of traditional marketing methods but it has more and more disadvantages as information technology develops. Understand that situation, owning a Website, Facebook, Youtube and using it as an interactive tool, advertising to customers is a must way to do.

Objective: 

- Optimize the presence of hospital services, brands, particularly Website, Facebook, Youtube to attract target customers.

- Orientation of customer interest in hospital events or activities.

- Increasing brand extension of the hospital to customers.

Result: Comparison of the costs between traditional marketing and digital marketing shows the effectiveness of digital marketing when with low cost of 200,000 VND but reaching a high reach to 22,087 people, detailed statistics from gender, residence, age at which traditional marketing is not.

Conclusion: The development trend of social media channels such as Facebook, Youtube, Website ... is opening up many opportunities to reach customers easily, transmit information quickly as well as receive valuable feedback. Digital marketing has many different benefits compared to traditional marketing: no limited by geography, low cost, operating 24/7 on information about advertisement and customer care. There are measurement results for advertising campaigns and customer files interested in hospital services. Having a digital marketing strategy will help the hospital evaluate the effectiveness of advertising campaigns by defining performance indicators and setting standards, an important aspect of determining what is being done. implementation and what haven't been implemented yet.

Keywords: Digital marketing, website, facebook, youtube.
Ngô Thanh Vũ Tăng Kim Thương

  In bài viếtHiển thị tin nổi bật


Liên kiết

Tiện ích

  • Quản lý chất lượng
  • Thông Tin Dược
  • Lịch Tuần
  • Quản lý chất lượng
  • Thông Tin Dược
  • Lịch Tuần