ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC (NĂM 2018)

XÁC ĐỊNH TỶ LỆ NHIỄM KHUẨN ÂM ĐẠO VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN Ở THAI PHỤ BA THÁNG CUỐI THAI KỲ TẠI BỆNH VIỆN PHỤ SẢN THÀNH PHỐ CẦN THƠ
[ Cập nhật vào ngày (17/07/2018) ]
XÁC ĐỊNH TỶ LỆ NHIỄM KHUẨN ÂM ĐẠO VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN Ở THAI PHỤ BA THÁNG CUỐI THAI KỲ TẠI BỆNH VIỆN PHỤ SẢN THÀNH PHỐ CẦN THƠ
XÁC ĐỊNH TỶ LỆ NHIỄM KHUẨN ÂM ĐẠO VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN Ở THAI PHỤ BA THÁNG CUỐI THAI KỲ TẠI BỆNH VIỆN PHỤ SẢN THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Mục tiêu: Xác định tỷ lệ nhiễm khuẩn âm đạo ở thai phụ ba tháng cuối thai kỳ tại Bệnh Viện Phụ Sản Thành Phố Cần Thơ và xác định một số yếu tố liên quan đến nhiễm khuẩn âm đạo trong ba tháng cuối thai kỳ.


XÁC ĐỊNH TỶ LỆ NHIỄM KHUẨN ÂM ĐẠO VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ

LIÊN QUAN Ở THAI PHỤ BA THÁNG CUỐI THAI KỲ

TẠI BỆNH VIỆN PHỤ SẢN THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Ths.BS. Trần Phước Gia, BS.CKII. Nguyễn Hữu Dự

BS.CKI Nguyễn Xuân Thảo, BS. Dương Hạnh Quyên

Bệnh viện Phụ sản thành phố Cần Thơ

TÓM TẮT

Mục tiêu: Xác định tỷ lệ nhiễm khuẩn âm đạo ở thai phụ ba tháng cuối thai kỳ tại
Bệnh Viện Phụ Sản Thành Phố Cần Thơ và xác định một số yếu tố liên quan đến nhiễm khuẩn âm đạo trong ba tháng cuối thai kỳ.

Phương pháp: Nghiên cứu cắt ngang thực hiện từ tháng 10/2016 đến tháng 04/2017 trên 385 thai phụ ba tháng cuối thai kỳ tại Khoa Khám Bệnh – Bệnh viện Phụ sản Thành phố Cần Thơ. Có 385 thai phụ được phỏng vấn và soi tươi dịch âm đạo để chẩn đoán nhiễm khuẩn âm đạo theo tiêu chuẩn Amsel.

Kết quả: Tỷ lệ nhiễm khuẩn âm đạo ở thai phụ ba tháng cuối là 15,1% (KTC 95%: 11,52 - 18,68). Các yếu tố liên quan được ghi nhận là thai phụ giao hợp trong thai kỳ (PR = 2,347; KTC 95%: 1,05 – 5,25) và thai phụ sử dụng chất liệu vải quần lót không phải cotton (PR = 2,889; KTC 95%: 1,29 – 6,45).

Kết luận: Nên tầm soát nhiễm khuẩn âm đạo trong ba tháng cuối thai kỳ bằng khám lâm sàng và soi tươi theo tiêu chuẩn Amsel để có thể chẩn đoán và điều trị kịp thời, tránh các biến chứng trên thai kỳ của nhiễm khuẩn âm đạo.

Từ khóa : nhiễm khuẩn âm đạo, thai phụ ba tháng cuối thai kỳ.

ABSTRACT

PREVALENCE AND RISK FACTORS OF BACTERIAL VAGINOSIS DURING THE THIRD TRIMESTER OF PREGNANCY IN CANTHO GYNECOLOGY AND OBSTETRICS HOSPITAL

Gia Tran Phuoc, Du Nguyen Huu, Thao Nguyen Xuan, Quyen Duong Hanh

Can Tho Gynecology and Obstetrics Hospital

Objective: To identify the prevalence and risk factors of Bacterial vaginosis during the third trimester of pregnancy in Cantho Gynecology and Obstetrics hospital.

Methods: A cross-sectional study was conducted from October – 2016 to April - 2017 on 385 3rd trimester pregnancies who came to the Cantho Gynecology and Obstetrics hospital. There were 385 3rd trimester pregnant women was interviewed and taken wet-mount test.

Result: The prevalence of bacterial vaginosis during the third trimester of pregnancy was 15,1% (CI 95%: 11,52 - 18,68). The factors related to Bacterial vaginosis during the third trimester of pregnancy: sexual-intercourse in pregnancy (PR = 2,347; CI 95%: 1,05 – 5,25), underwear fabric types were not cotton fabric (PR = 2,889; CI 95%: 1,29 – 6,45).

Conclusion : Screening for Bacterial vaginosis during the third trimester of pregnancy to diagnosis, cure and decrease risk for pregnancy-related complications.

Key words: Bacterial vaginosis, third trimester of pregnancy.

 




Tập tin đính kèm

P.CTXH Theo P.KHTH

  In bài viết



Hiển thị tin nổi bật


Liên kiết

Tiện ích

 • Thứ trưởng BYT Ông NGuyễn Viết Tiến đến thăm và làm việc tại BV
 • PTNS cắt tử cung toàn phần
 • Nữ hộ sinh BVPSTPCT đang thao tác lấy máu gót chân cho trẻ sơ sinh
 • Bệnh viện phụ sản TPCT
 • Bệnh viện phụ sản TPCT
 • Bệnh viện phụ sản TPCT
 • GDDBVPSTPCT trao quyết định cho BCH công đoàn
 • Bệnh viện phụ sản TPCT
 • Bệnh viện phụ sản TPCT
 • Bệnh viện phụ sản TPCT
 • Đại hội Đảng
 • Bệnh viện phụ sản TPCT
 • Bệnh viện Phụ sản TP. Cần Thơ tổ chức "Ngày hội chăm sóc sức khỏe Mẹ và Bé 2015"