ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC (NĂM 2018)

TÌNH HÌNH VIÊM ÂM ĐẠO DO NẤM CANDIDA VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ Ở THAI PHỤ BA THÁNG CUỐI TẠI PHÒNG KHÁM BỆNH VIỆN ĐA KHOA THÀNH PHỐ CẦN THƠ NĂM 2013.
[ Cập nhật vào ngày (29/05/2015) ]Võ Đông Xuân

TÓM TẮT

Mục tiêu của nghiên cứu này là xác định tỷ lệ , đặc điểm, kết quả điều trị của viêm âm đạo do nấm candida ở phụ nữ mang thai ba tháng cuối khám tại phòng khám bệnh viện đa khoa thành phố cần thơ năm 2013. Đây là một nghiên cứu mô tả cắt ngang trên 358 thai phụ, thực hiện tại bệnh viện đa khoa thành phố cần thơ. Ghi nhận kết quả như sau: tỷ lệ nhiễm nấm âm đạo ở thai phụ ba tháng cuối là 8,9%. Các đặc điểm của thai phụ nhiễm nấm âm đạo.nhóm tuổi nhiễm nấm âm đạo cao nhất là 30 - 39 chiếm 9,8%, đa số thai phụ nhiễm nấm âm đạo sống ở thành thị chiếm 12,7%, có trình độ văn hóa cấp ba nhiễm nấm cao nhất chiếm 35%, nhóm thai phụ bị nhiễm nấm âm đạo có kinh tế khá giàu chiếm tỷ lệ cao hơn nhóm thai phụ có kinh tế nghèo, nghề nghiệp là cán bộ công chức nhiễm nấm âm đạo cao hơn những nghề khác và nhóm thai phụ không vệ sinh cá nhân tốt hoặc không đúng cách có tỷ lệ nhiễm nấm âm đạo cao hơn nhóm thai phụ thực vệ sinh cá nhân tốt. Kết quả điều trị đặt tại chỗ liều duy nhất phối hợp với vệ sinh cá nhân đúng cách đạt hiệu quả rất cao.

ABSTRACT

The objective of this study is to determine the rate, characteristics and outcome of Vaginosis candida therapy in pregnant women who were examined in General Practice Hospital of Can Tho city in 2013, in the third trimester. This is a descriptive cross-sectional study on 358 women, processed at General Practice Hospitals of Can Tho city. As a result, in the last three months of pregnancy, the percentage of pregnant women who were infected by vaginal yeast was 8.9%. Characteristics of women who have vaginal yeast infection. Group of vaginal yeast infections patient 30-39 years old accounted for the highest percentage (9.8%), the most of women with vaginal yeast infections in urban areas accounted for 12.7%. The rate of patient who has high school level is highest 35%. The rate of wealthy patients is higher than poverty patient. The rate of patients who are government official is high than other professions and groups of pregnant women do not have good or appropriated personal hygiene is higher than women actually have good personal hygiene. Results of single dose treatment associated with personal hygiene achieve very high efficiency.
LNANH

  In bài viếtHiển thị tin nổi bật


Liên kiết

Tiện ích

 • Quản lý chất lượng
 • Thông Tin Dược
 • Lịch Tuần
 • Quản lý chất lượng
 • Thông Tin Dược
 • Lịch Tuần
 • Thứ trưởng BYT Ông NGuyễn Viết Tiến đến thăm và làm việc tại BV
 • PTNS cắt tử cung toàn phần
 • Nữ hộ sinh BVPSTPCT đang thao tác lấy máu gót chân cho trẻ sơ sinh
 • Bệnh viện phụ sản TPCT
 • Bệnh viện phụ sản TPCT
 • Bệnh viện phụ sản TPCT
 • GDDBVPSTPCT trao quyết định cho BCH công đoàn
 • Bệnh viện phụ sản TPCT
 • Bệnh viện phụ sản TPCT
 • Bệnh viện phụ sản TPCT
 • Đại hội Đảng
 • Bệnh viện phụ sản TPCT
 • Bệnh viện Phụ sản TP. Cần Thơ tổ chức "Ngày hội chăm sóc sức khỏe Mẹ và Bé 2015"