ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC (NĂM 2018)

KHẢO SÁT TỈ LỆ BỆNH TRONG SÀNG LỌC SƠ SINH VÀ CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN TẠI KHOA SẢN BỆNH VIỆN ĐA KHOA THÀNH PHỐ CẦN THƠ TỪ 30/07/2013-30/06/2014
[ Cập nhật vào ngày (29/05/2015) ]Phạm Thị Linh, Trương Mỹ Ngọc

Phan Thị Thư, Châu Bảo Yến

TÓM TẮT

Mục tiêu

1/ Xác định tỷ lệ bệnh thiếu men G6PD, suy giáp bẩm sinh và tăng sản tuyến thượng thận bẩm sinh ở trẻ sơ sinh tại khoa Sản Bệnh viện Đa khoa thành phố Cần Thơ.

2/ Tìm hiểu các yếu tố liên quan đến bệnh thiếu men G6PD, suy giáp bẩm sinh và tăng sản tuyến thượng thận bẩm sinh ở trẻ sơ sinh tại khoa Sản Bệnh viện Đa khoa thành phố Cần Thơ.

Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả cắt ngang, tất cả các trẻ sơ sinh trên 37 tuần tuổi được theo dõi tại Khoa Sản bệnh viện Đa khoa thành phố Cần Thơ từ 30/7/2013 đến 30/6/2104.

Kết quả: Qua nghiên cứu các trẻ sơ sinh tại khoa Sản Bệnh viện đa khoa thành phố Cần Thơ từ tháng 30/0 7/201 3 đến tháng 30/6 /201 4 , chúng tôi thu được 4.547 mẫu .

Tỉ lệ thiếu men G6PD: 1,1%

Tỉ lệ suy giáp bẩm sinh: 1/4.547

Tỉ lệ tăng sản tuyến thượng thận: 1/4.547

Tỉ lệ mắc bệnh G6PD nam/nữ: 9/1

Không có sự khác biệt giữa nông thôn và thành thị với sự phân bố bệnh thiếu men G6PD.

ABSTRACT

Aims:

1. Determine the prevalence of G6PD deficiency, congenital hypothyroidism and congenital adrenal hyperplasia in infants at the Department of Obstetrics in Can Tho General hospital.

2. Understanding the factors asocciated with G6PD deficiency, congenital hypothyroidism and congenital adrenal hyperplasia in infants at the Department of Obstetrics in Can Tho General hospital.

Methods: Cross-sectional study. All infants over 37 weeks of age followed at the Department of Obstetrics in Can Tho General hospital from 30/7/2013 to 30/4/2104.

Results: Through the study of infants at the Department of Obstetrics in Can Tho General hospital from 30/7/2013 to 30/4/2014, there are 4547 samples were collected.

G6PD deficiency rate: 1.1%

The rate of congenital hypothyroidism: 1/4547

The rate of adrenal hyperplasia: 1/4547

The rate of G6PD male / female: 9/1

There is no relationship between rural and urban areas with the distribution of G6PD deficiency disease.
LNANH

  In bài viếtHiển thị tin nổi bật


Liên kiết

Tiện ích

 • Thứ trưởng BYT Ông NGuyễn Viết Tiến đến thăm và làm việc tại BV
 • PTNS cắt tử cung toàn phần
 • Nữ hộ sinh BVPSTPCT đang thao tác lấy máu gót chân cho trẻ sơ sinh
 • Bệnh viện phụ sản TPCT
 • Bệnh viện phụ sản TPCT
 • Bệnh viện phụ sản TPCT
 • GDDBVPSTPCT trao quyết định cho BCH công đoàn
 • Bệnh viện phụ sản TPCT
 • Bệnh viện phụ sản TPCT
 • Bệnh viện phụ sản TPCT
 • Đại hội Đảng
 • Bệnh viện phụ sản TPCT
 • Bệnh viện Phụ sản TP. Cần Thơ tổ chức "Ngày hội chăm sóc sức khỏe Mẹ và Bé 2015"