ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC (NĂM 2018)

NGHIÊN CỨU TÌNH HÌNH VÔ SINH CỦA CÁC CẶP VỢ CHỒNG ĐẾN KHÁM TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA THÀNH PHỐ CẦN THƠ
[ Cập nhật vào ngày (29/05/2015) ]


Võ Xuân Đào, Nguyễn Hữu Dự,

Nguyễn Việt Quang

TÓM TẮT

Mục tiêu: Xác định tỉ lệ nguyên nhân gây vô sinh do vợ, do chồng, hoặc do cả hai vợ chồng và một số yếu tố liên quan đến vô sinh ở các cặp vợ chồng đến khám tại khoa hiếm muộn Bệnh viện đa khoa thành phố Cần Thơ đồng thời tìm hiểu nhu cầu và khả năng điều trị vô sinh của các cặp vợ chồng.

Phương pháp nghiên cứu: 110 cặp vợ chồng đến khám tại khoa Hiếm muộn Bệnh viện Đa khoa Thành phố Cần Thơ từ tháng 05 năm 2013 đến tháng 04 năm 2014.

Kết quả và kết luận: Nguyên nhân vô sinh do vợ 8,18%, do chồng 42,73%. do cả 2 vợ chồng 48,18% và không rõ nguyên nhân 0,91%, vô sinh nguyên phát 70,91%, vô sinh thứ phát chiếm 29,09%. Tỷ lệ các nguyên nhân vô sinh ở vợ là: rối loạn phóng noãn là 77,77%, buồng trứng đa nang chiếm 15,87%, tổn thương tắc nghẽn vòi trứng là 4,76%, do dính buồng tử cung và do lạc nội mạc tử cung là 1,59%. Tỷ lệ nguyên nhân vô sinh ở chồng là 90,9% do bất thường tinh trùng. Tỷ lệ khả năng có thai ở các cặp vợ chồng vô sinh là 14/110 (12,73%). Tỷ lệ các cặp vợ chồng vô sinh khá, giàu là 88/110 (79,99%), so với chi phí điều trị vô sinh (Danh mục bảng giá của UBND TPCT), cho thấy các cặp vợ chồng có thể đáp ứng được.

ABSTRACT

Objective: To determine the rate of infertility causes come from wife, husband, or both and a number of asocciated factors, of couples who visit the Infertility Clinic Department – The General Practice Hospital of Can Tho city. Simultaneously, it tries to understand the requests and possibilities of infertility treatment of couples.

Research Methods: 110 couples examied at Infertility Clinic Department – The General Practice Hospital of Can Tho city from December 05 to December 04 2013 - 2014

Results and Conclusions: The reasons of infertility due to wife 8.18%, husband 42.73%, both spouses 48.18% and 0.91% unexplained. There are 70.91% of primary infertility and 29.09% secondary infertility. The rate of infertility caused from wife is ovulation disorder 77.77%, Polycystic Ovary 15.87%, tubal blockage injury 4.76% and due to the uterus and stick endometriosis supply 1.59%. The ratio of infertility causes from the husband's sperm abnormalities is 90.9%. The rate of childbearing potential in infertile couples is 14/110 (12.73%). The proportion of infertile pretty, rich couples is 88/110 (79.99%), compared with the cost of infertility treatment (PPC list price of TPCT), suggesting that the couple can cover that expense.
LNANH

  In bài viếtHiển thị tin nổi bật


Liên kiết

Tiện ích

 • Thứ trưởng BYT Ông NGuyễn Viết Tiến đến thăm và làm việc tại BV
 • PTNS cắt tử cung toàn phần
 • Nữ hộ sinh BVPSTPCT đang thao tác lấy máu gót chân cho trẻ sơ sinh
 • Bệnh viện phụ sản TPCT
 • Bệnh viện phụ sản TPCT
 • Bệnh viện phụ sản TPCT
 • GDDBVPSTPCT trao quyết định cho BCH công đoàn
 • Bệnh viện phụ sản TPCT
 • Bệnh viện phụ sản TPCT
 • Bệnh viện phụ sản TPCT
 • Đại hội Đảng
 • Bệnh viện phụ sản TPCT
 • Bệnh viện Phụ sản TP. Cần Thơ tổ chức "Ngày hội chăm sóc sức khỏe Mẹ và Bé 2015"