Rút số đăng ký

Công văn số 2085/SYT-NVD ngày 04/8/2014
[ Cập nhật vào ngày (01/09/2016) ]

Rút số đăng ký của tất cả các thuốc chứa hoạt chất Biphenyl dimethyl dicarboxylat hoặc Bifendat và các thuốc chứa hoạt chất Cefetamet


  - Rút số đăng ký của tất cả các thuốc chứa hoạt chất Biphenyl dimethyl dicarboxylat hoặc Bifendat và các thuốc chứa hoạt chất Cefetamet ra khỏi danh mục thuốc được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt nam.  

 - Đình chỉ lưu hành trên địa bàn và thu hồi các thuốc chứa hoạt chất Biphenyl dimethyl dicarboxylat hoặc Bifendat và các thuốc chứa hoạt chất Cefetamet.

 - Lý do: Thuốc chưa đáp ứng hiệu quả điều trị theo yêu cầu.Tập tin đính kèm

Ds. CK1. Quách Tố Loan

  In bài viếttin nổi bật


Tiện ích

Liên kiết

  • Quản lý chất lượng
  • Thông Tin Dược
  • Lịch Tuần