Thông tin đấu thầu

THƯ MỜI CHÀO GIÁ BẢO DƯỠNG HỆ THỐNG MÁY MODEL: QSIGHT 210 MD
[ Cập nhật vào ngày (29/05/2023) ]


BẢO DƯỠNG HỆ THỐNG THIẾT BỊ KỸ THUẬT BOB'S VÀ HỆ THỐNG SẮC KÝ LỎNG KHỐI PHỔ PHÂN TÍCH CÁC RỐI LOẠN CHUYỂN HÓA ACID, ACID BÉO, ACID HỮU CƠ Ở TRẺ SƠ SINH(MODEL: QSIGHT 210 MD) TẠI KHOA XN-DTH
BVPSTPCT

  In bài viếttin nổi bật


Liên kiết

Tiện ích

 • Thứ trưởng BYT Ông NGuyễn Viết Tiến đến thăm và làm việc tại BV
 • PTNS cắt tử cung toàn phần
 • Nữ hộ sinh BVPSTPCT đang thao tác lấy máu gót chân cho trẻ sơ sinh
 • Bệnh viện phụ sản TPCT
 • Bệnh viện phụ sản TPCT
 • Bệnh viện phụ sản TPCT
 • GDDBVPSTPCT trao quyết định cho BCH công đoàn
 • Bệnh viện phụ sản TPCT
 • Bệnh viện phụ sản TPCT
 • Bệnh viện phụ sản TPCT
 • Đại hội Đảng
 • Bệnh viện phụ sản TPCT
 • Bệnh viện Phụ sản TP. Cần Thơ tổ chức "Ngày hội chăm sóc sức khỏe Mẹ và Bé 2015"