Sức khỏe
Họ tên: Triệu Ý , Địa chỉ:Ô môn
HỎI: Bệnh viện có khoa răng hàm mặt cho bầu không ạ
ĐÁP: chào bạn, hiện tại Bệnh viện chưa có khoa răng hàm mặt ạ.