ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC (NĂM 2019)

TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG QUA KÊNH ĐA PHƯƠNG TIỆN BẰNG THIỆP CHÚC MẸ VÀ BÉ SAU SANH
[ Cập nhật vào ngày (26/03/2020) ]

Bệnh viện Phụ sản thành phố Cần Thơ đang tập trung mọi nỗ lực vào hoạt động marketing, truyền thông, chăm sóc khách hàng nhằm nâng cao vị thế và uy tín, tăng khả năng cạnh tranh để tồn tại phát triển bền vững. Vì vậy, để nâng cao hơn nữa chất lượng chăm sóc khách hàng cũng như thu hút số lượng khách hàng, bệnh viện sẽ không ngừng đổi mới những phương thức tiếp cận khách hàng của mình thông qua nhiều kênh phương tiện truyền thông như catalogue, facebook, zalo, e-mail...


TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG QUA KÊNH ĐA PHƯƠNG TIỆN BẰNG THIỆP CHÚC MẸ VÀ BÉ SAU SANH TẠI BỆNH VIỆN PHỤ SẢN THÀNH PHỐ CẦN THƠ NĂM 2019

Lê Minh Hoàng Hoàng Đỗ Quỳnh Anh

TÓM TẮT

Đặt vấn đề: Bệnh viện Phụ sản thành phố Cần Thơ đang tập trung mọi nỗ lực vào hoạt động marketing, truyền thông, chăm sóc khách hàng nhằm nâng cao vị thế và uy tín, tăng khả năng cạnh tranh để tồn tại phát triển bền vững. Vì vậy, để nâng cao hơn nữa chất lượng chăm sóc khách hàng cũng như thu hút số lượng khách hàng, bệnh viện sẽ không ngừng đổi mới những phương thức tiếp cận khách hàng của mình thông qua nhiều kênh phương tiện truyền thông như catalogue, facebook, zalo, e-mail... 

Mục tiêu: 

- Tiết kiệm chi phí thực hiện quảng bá hình ảnh

- Gia tăng lượt tiếp cận các dịch vụ kỹ thuật của Bệnh viện đến với khách hàng.

- Gia tăng tỉ lệ khách hàng quay trở lại sử dụng dịch vụ

Kết quả nghiên cứu: Công tác chăm sóc khách hàng qua kênh đa phương tiện bằng thiệp chúc mẹ và bé sau sanh là một hình thức được ứng dụng rất dễ dàng và thuận tiện khi tận dụng hệ thống nhân lực, vật lực có sẵn. Đồng thời, bản thân hình thức này cũng được đánh giá rất cao bởi có 89,4% khách hàng rất hài lòng khi nhận được tấm thiệp chúc mừng mẹ và bé sau sinh qua kênh đa phương tiện và có đến 95,3% khách hàng chắc chắn sẽ quay trở lại hoặc giới thiệu cho người khác. 

Kết luận: Tăng cường công tác chăm sóc khách hàng qua kênh đa phương tiện bằng thiệp chúc mẹ và bé sau sanh là một hình thức được ứng dụng rất dễ dàng và thuận tiện. Từ đó, bệnh viện sẽ thêm một công cụ để tiếp cận, chăm sóc và truyền tải thông điệp cũng như tạo mối gắn kết hiệu quả với khách hàng và ngược lại khách hàng sẽ dễ dàng hơn trong việc tìm hiểu các dịch vụ kỹ thuật.

Từ khóa: Chăm sóc khách hàng, thiệp chúc mẹ và bé sau sanh, kênh đa phương tiện.

ABSTRACT

Summary: Can Tho Gynaecology and Obstrtrics Hospital is focusing all efforts on marketing, communication and customer care to enhance its position and reputation, increasing competitiveness to survive sustainable development. In order to improve the quality of customer care as well as attract customers, the hospital will constantly innovate its approaches to customers through various media channels such as catalogue, facebook, zalo, e-mail… 

Objective: 

- Save money on business advertising.

- Increasing brand extension of the hospital to customers.

- Increasing the percentage of customers returning using the hospital services.

Result: The customer care through multimedia channels with greeting cards for mothers and babies after birth is easy method and convenient application when taking advantage of available human and material resources. Therefore, this form itself is highly appreciated because 89.4% of customers are very happy to receive a greeting card for mothers and babies after birth through multimedia channels and up to 95.3% of customers return or recommend to others.

Conclusion:  Strengthening customer care through multimedia channels with greeting cards for mothers and babies after birth is easy method and convenient application. From there, the hospital will have a tool for customer care and convey messages as well as create effective links with customers. It will be easier for customers to know hospital services.

Keywords: Customer care, greeting cards for mothers and babies after birth, multimedia channels.
*Lê Minh Hoàng Hoàng, Đỗ Quỳnh Anh

  In bài viếtHiển thị tin nổi bật


Liên kiết

Tiện ích

 • Thứ trưởng BYT Ông NGuyễn Viết Tiến đến thăm và làm việc tại BV
 • PTNS cắt tử cung toàn phần
 • Nữ hộ sinh BVPSTPCT đang thao tác lấy máu gót chân cho trẻ sơ sinh
 • Bệnh viện phụ sản TPCT
 • Bệnh viện phụ sản TPCT
 • Bệnh viện phụ sản TPCT
 • GDDBVPSTPCT trao quyết định cho BCH công đoàn
 • Bệnh viện phụ sản TPCT
 • Bệnh viện phụ sản TPCT
 • Bệnh viện phụ sản TPCT
 • Đại hội Đảng
 • Bệnh viện phụ sản TPCT
 • Bệnh viện Phụ sản TP. Cần Thơ tổ chức "Ngày hội chăm sóc sức khỏe Mẹ và Bé 2015"