ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC (NĂM 2018)

ĐẶC ĐIỂM TINH DỊCH ĐỒ THEO CHUẨN WHO 2010 VÀ CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN TẠI KHOA HIẾM MUỘN BỆNH VIỆN PHỤ SẢN TP. CẦN THƠ
[ Cập nhật vào ngày (29/05/2015) ]Trần Thị Thu Trang, Trần Thúy Huỳnh

Trần Thị Bích Ngọc, Dương Thị Thanh Xuân

TÓM TẮT

Mục tiêu:

- Xác định tỉ lệ tinh dịch đồ bất thường theo tiêu chuẩn WHO 2010;

- Xác định các yếu tố liên quan đến tinh dịch đồ bất thường.

Phương pháp nghiên cứu: mô tả cắt ngang có phân tích các trường hợp đến khám tại Khoa Hiếm Muộn Bệnh viện Phụ Sản TP. Cần Thơ từ tháng 12 năm 2013 đến tháng 9 năm 2014.

Kết quả: tỉ lệ tinh dịch đồ bất thường là 92,7%, độ tuổi < 40 chiếm 90,6 %, bất thường tỉ lệ sống chiếm 80,2% và bất thường hình dạng tinh trùng chiếm lệ rất cao 83,9%, trong đó bất thường tinh trùng kết hợp ít, yếu, dị dạng chiếm 12,5 %. Đối với người bị stress khả năng thiểu tinh gấp 2 lần so với người không stress ( OR=1,85). Đối với người không uống rượu bia có khả năng mật độ tinh trùng bình thường gấp 2,5 lần so với người uống rượu bia thường xuyên ( OR= 2,48)

Kết luận: xác định các đặc điểm tinh dịch đồ và các yếu tố liên quan, hoàn toàn có thể giúp chúng ta thuận lợi trong việc tư vấn, chẩn đoán và điều trị trong các chu kỳ hỗ trợ sinh sản.

ABTRACT

Objective:

- To determine the rate of abnormal analyzed semen samples according to WHO 2010 criteria;

- To determine the relationship between associated factors and the abnormal semen analysis.

Research methods: The cross descriptive and analytic - sectional study was carried out. Participants are patients examined at the Infertility Department of Can Tho Obstetrical and Gynecological Hospital from December 2013 to September 2014.

Results: The results showed that 92,7% of analyzed semen samples was abnormal. Age <40 years accounted for 90,6%. Survival rate of abnormal semen and the proportion of abnormal shaped sperm accounted for 80,2% and 8,9%, respectively. Noticeably, Oligo Athesno Teratospermia was 12,5%. The stress male patients were capable of having Oligozoospermia, nearly 2 times higher than the non-stress (OR = 1,85). The non-drinkers were capable of having the normal sperm density, 2,5 times higher than drinkers (OR = 2,48).

Conclusion: The study of semen characteristics and related factors remarkably facilitates the consultation, diagnosis and treatment in assisted reproduction cycles.
LNANH

  In bài viếtHiển thị tin nổi bật


Liên kiết

Tiện ích

  • Quản lý chất lượng
  • Thông Tin Dược
  • Lịch Tuần
  • Quản lý chất lượng
  • Thông Tin Dược
  • Lịch Tuần