ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC (NĂM 2018)

KHẢO SÁT TỈ LỆ THAI PHỤ CÓ NGUY CƠ CAO THAI NHI BẤT THƯỜNG NHIỄM SẮC THỂ VÀ CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN TẠI TRUNG TÂM SÀNG LỌC CHẨN ĐOÁN TRƯỚC SINH VÀ SƠ SINH CẦN THƠ (Từ tháng 01 năm 2013 đến tháng 06 năm 2014)
[ Cập nhật vào ngày (29/05/2015) ]Nguyễn Hữu Dự, Nguyễn Xuân Thảo,

Lê Thị Kim Hồng, Phạm Thị Nhan .

TÓM TẮT

Mục tiêu:

- Khảo sát tỉ lệ thai phụ có nguy cơ cao thai nhi bất thường nhiễm sắc thể và các yếu tố liên quan khi thực hiện xét nghiệm Double test ba tháng đầu thai kỳ hoặc xét nghiệm Triple test ba tháng giữa thai kỳ.

- Xác định tỉ lệ thai nhi được chẩn đoán có bất thường nhiễm sắc thể.

Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu hồi cứu, mô tả cắt ngang. Tất cả thai phụ đồng ý tham gia xét nghiệm sàng lọc trước sinh trong ba tháng đầu thai kỳ (xét nghiệm Double test) hoặc trong ba tháng giữa thai kỳ (xét nghiệm Triple test) từ tháng 01 năm 2013 đến tháng 06 năm2014.

Kết quả: Qua nghiên cứu trên 1199 thai phụ thực hiện xét nghiệm sàng lọc Double tsest ba tháng đầu thai kỳ thì tỉ lệ thai phụ có kết quả sàng lọc thai nhi có nguy cơ cao bị bất thường nhiễm sắc thể là 6%. Và trên 623 thai phụ thực hiện xét nghiệm sàng lọc Triple tsest ba tháng giữa thai kỳ thì tỉ lệ thai phụ có kết quả sàng lọc thai nhi có nguy cơ cao bị bất thường nhiễm sắc thể là 9.1%. Tỉ lệ thai nhi được chẩn đoán có bất thường nhiễm sắc thể là 2.63%.

ABSTRACT

Objectives:

- To investigate the percentage of pregnant women at high risk of fetal chromosomal abnormalities and other asocciated factors when making Double test at the first trimester of pregnancy or Triple test at the second trimester of pregnancy.

- Determine the percentage of fetals which are chromosomal abnormalities.

Methods: Retrospective, cross-sectional descriptive . All women who agreed to participate in prenatal screening in the first trimester or second trimester of pregnancy (Double or Triple test respectively) from 01/01/2013 – 01/06/2014.

Results: Through the study on 1199 women presenting for screening Double test in the first three months of pregnancy, the proportion of women who have fetal screening result with high risk of chromosomal abnormalities is 6%. And over 623 women presenting for screening Triple test in second trimester of pregnancy, the proportion of women who have fetal screening result with high risk of chromosomal abnormalities was 9.1%. The rate of diagnosed fetal which is chromosomal abnormalities was 2.63%.
LNANH

  In bài viếtHiển thị tin nổi bật


Liên kiết

Tiện ích

 • Thứ trưởng BYT Ông NGuyễn Viết Tiến đến thăm và làm việc tại BV
 • PTNS cắt tử cung toàn phần
 • Nữ hộ sinh BVPSTPCT đang thao tác lấy máu gót chân cho trẻ sơ sinh
 • Bệnh viện phụ sản TPCT
 • Bệnh viện phụ sản TPCT
 • Bệnh viện phụ sản TPCT
 • GDDBVPSTPCT trao quyết định cho BCH công đoàn
 • Bệnh viện phụ sản TPCT
 • Bệnh viện phụ sản TPCT
 • Bệnh viện phụ sản TPCT
 • Đại hội Đảng
 • Bệnh viện phụ sản TPCT
 • Bệnh viện Phụ sản TP. Cần Thơ tổ chức "Ngày hội chăm sóc sức khỏe Mẹ và Bé 2015"