quy trình kỹ thuật

Quy trình kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh chuyên ngành Bỏng
[ Cập nhật vào ngày (20/02/2017) ]

Ban hành kèm theo Quyết định số 635/QĐ-BYT ngày 28/03/2013 của Bộ Y tế Quyết định số 635/QĐ-BYT ngày 28/03/2013 của Bộ Y tế ban hành Quy trình kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh chuyên ngành Bỏng


Ban hành kèm theo Quyết định số 635/QĐ-BYT ngày 28/03/2013 của Bộ Y tế
Quyết định số 635/QĐ-BYT ngày 28/03/2013 của Bộ Y tế ban hành Quy trình kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh chuyên ngành BỏngTập tin đính kèm

Tổ DLS_TTT Theo Kcb.vn

  In bài viếtHiển thị tin nổi bật


Liên kiết

Tiện ích

  • Quản lý chất lượng
  • Thông Tin Dược
  • Lịch Tuần