quy trình kỹ thuật

Quy trình kỹ thuật Chẩn đoán hình ảnh và điện quang can thiệp
[ Cập nhật vào ngày (17/02/2017) ]

Ban hành kèm theo Quyết định số 25/QĐ-BYT ngày 03/01/2013 của Bộ Y tế Quyết định số 25/QĐ-BYT ngày 03/01/2013 của Bộ Y tế ban hành Hướng dẫn quy trình kỹ thuật Chẩn đoán hình ảnh và điện quang can thiệp


Ban hành kèm theo Quyết định số 25/QĐ-BYT ngày 03/01/2013 của Bộ Y tế
Quyết định số 25/QĐ-BYT ngày 03/01/2013 của Bộ Y tế ban hành Hướng dẫn quy trình kỹ thuật Chẩn đoán hình ảnh và điện quang can thiệpTổ DLS_TTT Theo Kcb.vn

  In bài viếtHiển thị tin nổi bật


Liên kiết

Tiện ích

  • Quản lý chất lượng
  • Thông Tin Dược
  • Lịch Tuần